מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מע"מ בשיעור אפס

(10-05-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
שותפות רשומה כעוסק מורשה בישראל נותנת שירות ארגון אירועים לתושבי חוץ. השירות כולל: התקשרות הלקוח עם השותפות, בה מציג הלקוח את רצונו לאופן קיום האירוע.)אירוע מסוג זה כולל בתוכו מס' אירועים. לדוגמא: טיול, ביקור במוזיאון ,ארוחות הסעות וכו'( לצורך תפירת האירוע ע"פ בקשת הלקוח ,השותפות קונה שירותים מקבלני חוץ, לדוגמא: מורי דרך, חב' הסעות, בתי מלון ,רכישת מתנות וכו'. סוג שירות זה מעלה מס' שאלות:
1 . האם השירות הניתן ע"י השותפות הוא בשיעור מע"מ 0 ע"פ סעיף 30 לחוק מע"מ שירות לתושב חוץ? -
 
2 . האם השותפות רשאית להתקזז בע"מ בגין השירותים שהיא קונה לצורך קיום האירוע?
 
3 . במידה והשירות הוא בשיעור מע"מ 0 ואכן ניתן לקזז את מע"מ התשומות בגין השירותים שנרכשו, האם יש לשלם מע"מ על הרווח של השותפות בגין קיום האירוע? אשמח לקבל חוות דעת משפטית בנושאים אלה.
 
תשובתנו:
 
1 . סעיף 30 (א)(5 )לחוק מע"מ, שעניינו במתן שירות לתושב חוץ, קובע כדלקמן:
 
"(א) אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:
...
(5 ) מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא 2 מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133 ט לפקודת המכס, לפי העניין;"
 
2 . נוכח האמור לעיל, על מנת לבחון האם יש תחולה לחלופה החמישית של סעיף 30 (א)לחוק מע"מ, עלינו לבדוק, תחילה, מיהו "מקבל השירות" במקרה דנן. לאחר שנחשוף את זהות מקבל השירות, נבדוק האם מקבל השירות הנו "תושב חוץ". לבסוף, נבחן האם מתקיימים החריגים לפיהם נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל ו/או האם המדובר בשירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל, חריגים המונעים את מתן ההטבה(מע"מ בשיעור אפס).
 
3 . מטבע הדברים, סוגיה זו הנה מורכבת הטעונה ליווי משפטי צמוד ומקיף לגביו קצרה יריעה זו מלהכיל לאשורה.
 
4 . בכפוף לנכונותכם, נשמח לקיים פגישה בנושא.
 
5 . אין לראות באמור משום חוות דעת ואין לסמוך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.
 

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי