מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מיסוי הכנסות שכ"ד של תושב חוץ

(30-01-18)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
יש לי שאלה לגבי מיסוי של הכנסות מהשכרת דירה נופש בארץ (יומיות) של תושב חוץ -

לגמי מע"מ: האם הנישום חייב לפתוח תיק במעמ? העסקה חייבת במע"מ? יש להפיק חשבונית מס קבלה?

 
לגבי מס הכנסה: מדובר בהכנסות מעסק אקטיביות? אז משלמים לפי מס שולי?
... ואין אפשרות לשלם מס 10%
 
לגבי ביטוח לאומי: הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי כמו כל עסק?

תשובתנו:
  1. הכנסותיו של תושב החוץ מהשכרת דירה יתחייבו במס הכנסה או מכח סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), או מכח סעיף 2(6) לפקודה (דמי שכירות) בהתאם לנסיבות המקרה.
  1. יודגש, כי על פי מרבית האמנות למניעת כפל מס שכרתה ישראל, ישראל (כמדינת המקור, בה מצויים המקרקעין) רשאית למסות את הכנסות דמי השכירות (או הכנסות אחרות מאותם מקרקעין) במקביל לזכותה של מדינת המושב של האדם למסותו.
  1. השאלה אם יראו את הכנסתו של היחיד כהכנסה עסקית או כהכנסה פסיבית (דמי שכירות), נקבעת, בין היתר, לפי היקף הפעילות של היחיד, מנגנון העסק, דרכי מימון הפעילות, בקיאותו של היחיד, ועוד. לשאלה זו השלכות לגבי קביעת שיעור המס, היכולת להכיר בהוצאות וכיו"ב. 
  1. אם יוכרע כי הכנסתו של היחיד (גם אם הוא תושב חוץ) הנה הכנסה מדמי שכירות (ולא הכנסה מעסק), יעמדו לרשותו שלושה מסלולי המיסוי (שיעור מס אחיד של 10% ללא זכות לניכוי או הפחתה; פטור ממס עד לתקרה הקבועה בפקודה; שיעור מס שולי עם זכות לניכוי הוצאות ופחת).
  1. לעניין מס ערך מוסף, סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975 קובע, בין היתר, כי על עסקה בישראל יוטל מס ערך מוסף. "עסקה" כוללת בהגדרתה מכירת נכס, כאשר בהגדרה "מכר" מצוין כדלקמן: "לענין נכס לרבות השכרתו, מקחו אגב שכירות […]". כמו כן, מכירת מקרקעין המצויים בישראל, – מהווה, לפי סעיף 15 לחוק מע"מ, עסקה שנעשית בישראל.
  1.  ההגדרה "עוסק" הנה "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו […]". לכן, ככל שהיחיד יוגדר כעוסק, הוא יחויב לכאורה במע"מ בגין הכנסותיו מדמי השכירות. עם זאת, ייתכן שניתן יהיה לטעון לפטור ממע"מ מכח סעיף 31 (1).
  1. בקשר לביטוח לאומי, אופייה או סיווגה של הפעילות יקבעו גם אם ההכנסות מדמי השכירות תהיינה חייבות בדמי ביטוח לאומי אם לאו. לפי סעיף 350 (א)(7) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995, הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודה שיעור מס במסלול של – 10% – וכן הכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין, תהיינה פטורות מדמי ביטוח. אולם אם סיווג ההכנסה הנו לפי סעיף 2 ( 1( לפקודה עסק ומשלח יד ככלל, דמי – – השכירות יחויבו בדמי ביטוח לאומי.
  1.  אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מחייב.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי