מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

דיווח מע"מ מפורט בשנת 2012

(22-11-11)
נכתב ע”י מוסא ג'ריס
דיווח מע"מ מפורט לשנת 2012

ביום 25.8.2011 פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה בדבר חייבי דיווח מפורט לשנת 2012, לפיה:
בהתאם לתיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חובת הדיווח המפורט למע"מ, החלה בהדרגה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים מסוימים בשנים 2010 ו- 2011, תחול החל מיום 1.1.2012 על כלל העוסקים, המלכ"רים והמוסדות הכספיים במשק.
וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום 31 ביולי 2011 הצעה לתיקון החוק, לפיה יידחה מועד התחילה של תיקון מס' 37 בשנתיים, עד ליום 1.1.2014, ויחד עם זאת, תורחב באופן הדרגתי אוכלוסיית החייבים בדיווח המפורט בשנים 2012 ו-2013 לעומת אוכלוסיית החייבים בדיווח כאמור בשנת 2011 (להלן: "הצעת החוק").
חובת הדיווח המפורט תחול בשנים 2012 ו-2013 על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:
עוסקים אשר חייבים מכוח הדין (חברות, אגודות שיתופיות וכדומה) בהכנת דוח כספי מסוג מאזן וכן במינוי רואה חשבון מבקר או מבקר חשבונות אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות, ומחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2011 או 2012 (בהתאמה) עלה על 500,000 שקלים חדשים.
עוסקים שאינם חייבים בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון מבקר או מבקר חשבונות כאמור, ומחזור עסקאותיהם לשנת 2011 או 2012 (בהתאמה) עולה על 1,000,000 שקלים חדשים.
מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 או 2011 (בהתאמה) עולה על 20 מיליון שקלים (יבוטל הקריטריון של מספר עובדים).
מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 או 2011 (בהתאמה) עולה על 4 מיליון שקלים.
 
תגיות של המאמר: רואה חשבון | מע"מ |
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף