מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

קריאה אחרונה לבעלי קרקעות

(31-03-14)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

אל תפספסו את הרכבת, בואו ונצלו, עכשיו, את ההטבות במס.
כולנו עדים לעלייה במחירי הדיור בשנים האחרונות ובאופן משמעותי, עד כדי כך שנדרשה התערבות ממשלתית.
המטרה - להגדיל את "היצע במגורים" שישפיע על מחירי הדירות והוזלתם. ממשלת מדינת ישראל מחליטה להעניק שורה של הטבות מס על מנת לעודד את אלה שבידם נכסים וקרקעות (למגורים) למכור את נכסיהם סייעו להוזלת מחירי הדירות. 

הצעת החוק אושרה במליאה בקריאה שניה ושלישית ביום 16 בפברואר 2011 ומלבד מההקלות וההטבות הקשורות במכירת זכויות דירות מגורים מזכות, נקבעו שיעורי מס מופחתים במכירת קרקע למגורים.
ההטבה האמורה באה לידי ביטוי ברווח הנקי שנותר בידיו של המוכר זכויות במקרקעין (למגורים) לאחר ביצוע תשלום המס, כך שעיסקת המכירה הופכת להיות משתלמת וכדאיות יותר.

שווים של המקרקעין עומדים בשיאם, וע"י תכנון מס נכון, ניצול הזכויות וההטבות שניתנו ע"י רשויות מס השבח, ישפרו את רווחיותם של בעלי הקרקעות, המוכרים. 

לפני הוראת השעה המס נקבע בשיעורים ומועדים שבהם בוצעה רכישת הנכס ושעורי המס השתנו בכל פרק של תקופה. נכסים שנרכשו משנת 1961 ועד 2011 חושבו לפי שיעורי מס שולי ויכולים להגיע גם ל- 49% והחל החל משנת 2011 על היתרה (עד מועד מכירת הנכס בפועל ) היה מחושב מס בשיעור של 20%. 

התיקון בחוק קובע:
מתעלמים מהוראות הקבועות בחוק ולפי הוראת השעה מתבטלת החלוקה הלינארית כך שנוצר "כאילו" רצף אחיד משנת לחישוב המס מיום הרכישה ועד ליום המכירה (משנת 1961 ועד 31/12/2011), והמוכר יחוייב בשיעור מס של 20% בלבד. 

נקבעו מס' קרטריונים לקבלת ההטבה:
** יום הרכישה של הזכות הנמכרת הוא בין 1.4.1961 ליום 6.11.2001.
** יום המכירה של הזכות הוא 15.11.2010 ליום 31.12.2011.
** המכירה היא של זכות במקרקעין.
** מכירת זכות במקרקעין, שלגביה קיימת תוכנית לפי חוק התכנון והבנייה המתירה בנייה של מינימום 8 דירות המיועדות לשמש למגורים.
** ההטבה תינתן משנסתיימה בנייתן של הדירות על הקרקע בתוך 36 חודשים מיום המכירה ובלבד שהסתיימה בנייתם של 80% מהדירות / או 8 דירות הגבוה מביניהם (סיום בניה - מספיק אישור חיבור לחשמל, או חיבור,מים טלפון לבנין)
**כמו כן הטבה זו לא תחול במקרים של : העברה ללא תמורה , העברה לקרוב, כאלה שלגביהם קיים פטור ממס שבח- כולו או חלקו ועוד.
 
תשלום המס ואופן ביצועו לניצול ההטבה ניתנים במס דרכים, שיבוצעו לפי שקולי תכנון מס הצופה פני עתיד, לנוחיות הנישום, יכולותיו והכל בכפוף לאישורו של פקיד השומה. 

במשרדנו עורכי דין מקצועיים ומיומנים בתחום, שישמחו לייעץ, להעניק את שירותיהם המשפטיים לכל פונה, וללוותכם בכל שלבי היווצרות העיסקה, המכירה והטיפול מול רשויות מיסוי מקרקעין על כל המשתמע מכך. 

זכרו, ההטבה הנ"ל הינה לזמן מוגבל בלבד ועתידה להסתיים ביום 31.11.2011 אז אל תחכו...!

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | קידום אתרים אורגני