מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מס מיסוי
נמצאו 649 תוצאות
מטבעות וירטואליים - זירת מסחר (17-04-18) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד ; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); דור שיוביץ משפטן
מבלי לפגוע במורכבות ובקדמה המתגבשת, יודגש כי למטבעות הווירטואליים יתרונות רבים מהם לא ניתן להתעלם. יש בנמצא בסיס לטענה לפיה רבים מהמשתמשים במטבעות אלה, נכון להיום, הינם אזרחי שומרי חוק אשר אין ולא הייתה להם כל כוונה לעשות שימוש שלא כדין במטבעת וירטואליים. כך יוצא שמחד, עניין לנו בזירה כלכלית חדשה הסובלת מחוסר רגולטורי מהותי, ומאידך יש בנמצא יותר ויותר יזמי אינטרנט הדוהרים לעבר הלא נודע, לטובת קידום מיזמים שונים ומגוונים המושתתים על מטבעות אלו. אלה עושים כן מבלי "לעצור באדום", מבלי לחכות לרגולציה ומבלי לקבל את עמדת המדינות השונות באשר לתקינות השימוש במטבעות וזאת, כך נראה, על סמך ההבנה לפיה מטבעות וירטואליים הינם תולדה של הכלכלה החדשה וכי אין מי שיעצור את התפתחותה.
TAMA 38 IMMOBILIER (27-03-18) נכתב ע"י Sandrine DRAY, avocat, notaire, mediatrice
Isra?l est conscient des risques encourus en cas de tremblements de terre. C'est la raison pour laquelle, Isra?l a l?gif?r? afin d'encourager les proc?dures de r?novation d'immeubles anciens. La loi TAMA 38 permet aux immeubles dits ? risques, d'?tre renforc?s et mis aux normes anti sismiques. En contrepartie de ce processus, des droits de constructions et avantages fiscaux, entre autres, sont accord?s aux copropri?taires .Seulement une minorit? de propri?taires d'appartements disposent de l'exp?rience juridique n?cessaire dans ce domaine, afin de mener ? bien des pourparlers professionnels. La grande majorit? des propri?taires ne savent pas quoi r?clamer ? l'entrepreneur. Ils ne connaissent pas la l?gislation relative au TAMA 38 et sont confront?s pour la premi?re fois ? cette situation. Ils sont contraints d'y faire face. Ce manque de savoir et de savoir-faire, suscite une difficult? qui r?duit les risques de succ?s de ce projet.
להמשך קריאה על TAMA 38 IMMOBILIER
DEVENIR OLE HADASH DEPUIS ISRAEL (22-03-18) נכתב ע"י Sandrine DRAY, avocat, notaire, mediatrice
Faire son alyah depuis Israel, c'est possible. Voici les informations que vous devez connaitre.
להמשך קריאה על DEVENIR OLE HADASH DEPUIS ISRAEL
נדחה ערעור הכרת תושב חוזר כמשקיע תושב חוץ בישראל (16-11-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; נוי קרן, משפטנית
על פי נתוני בנק ישראל, השקעות תושבי חוץ בישראל בחודש ינואר 2016 הסתכמו בכ- 570 מיליוני דולרים, הפעילות התרכזה בענף המידע והתקשורת. כחלק מרצון לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית בארץ, חוקק החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959.
גיליון מיוחד - רשות המסים ממשיכה לחשוף חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל; הפתרון - גילוי מרצון (07-08-16) נכתב ע"י
בית חולים וקופת החולים הואשמו ברשלנות רפואית בשל עמימות ראייתית שיצרו כשלא ביצעו את מירב הבדיקות הרפואיות הנחוצות למטופל (03-08-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; נוי קרן, משפטנית
המחלוקת העיקרית בין הצדדים בפס"ד תא (חי') 14193-12-11 שניתן ביום 10.6.2016, נסובה בנוגע למקום פציעתו של הקטין, האם השבר היה בקונדיל או באפיקונדיל (העצם בצד הפנימי של המרפק).
חברה לנאמנויות - תחולת פרק רביעי 2 לפקודת מס הכנסה (29-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר וויצנר, משפטנית
חברה תושבת ישראל, אשר הוקמה במטרה לנהל נאמנויות ולהחזיק בנאמנות עבור אחרים, הגישה בקשה לאשר כי פרק רביעי 2 בחלק ד' לפקודת מס הכנסה לא יחול על תחומי פעילותה, וכן לאשר בהחלטת מיסוי כי חובת הדיווח לפי סעיף 131(א)(5ב) לפקודה אינה חלה על נאמנות אשר פרק רביעי 2 לא חל עליה, ולא על אדם המכהן או משמש כנאמן בנאמנות כאמור.
יתרונותיו של הליך גילוי מרצון אנונימי (20-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית
על רקע מאמציה הגוברים של רשות המיסים לחשוף הון בלתי מדווח של ישראלים, הן בארץ והן מחוץ לה, מנהיגה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון". עם פרסום נוהל זה, פורסמה רשות המסים גם את הוראת שעה מס' 11/2014, המאפשרת הגשת בקשה לגילוי מרצון גם במסלול אנונימי.
הליך גילוי מרצון אנונימי - מסתמנת הארכה נוספת (15-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית
על רקע מאמציה הגוברים של רשות המסים לחשוף הון בלתי מדווח של ישראלים, הן בארץ והן מחוץ לה, מנהיגה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון". עם פרסום נוהל זה, פורסמה רשות המסים גם את הוראת שעה מס' 11/2014, המאפשרת הגשת בקשה לגילוי מרצון גם במסלול אנונימי, עד ליום 30.6.16.
הדרך לקבלת דרכון רומני (18-05-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; סיון פלדהמר, עו"ד
אזרחות רומנית שווה לאזרחות של האיחוד האירופי והדרכון הרומני נחשב כרטיס כניסה איכותי ליבשת עם הטבות רבות - על הליך קבלת האזרחות והטיפול המשפטי הנדרש במאמר זה.
להמשך קריאה על הדרך לקבלת דרכון רומני
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | קידום אתרים אורגני