מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

שיעור מס השבח במכירת נכס היסטורי

(22-03-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
מהו שיעור מס השבח שיש לשלמו כשמוכרים בשנת 2013 נכס מקרקעין שנרכש בשנת 1938 ? האם חישוב מס הכנסה לפיו יש לשלם מס בשיעור 21% הוא נכון?

תשובתנו:
 
בהתחשב בהיקף הנתונים שנכללו במסגרת שאלתך, הרינו להשיבך כדלקמן:
1. לפי סעיף 48 א(ד)( 1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963- (להלן: "החוק") במכירת זכות במקרקעין כאשר יום הרכישה היה עד שנת המס 1948 לא
יעלה המס על 12% מהשבח הנומינלי.
2. לפי סעיף 48 א(ד)( 3) לחוק, לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, בידי מי שפסקה ( 2) לחוק אינה חלה עליו, ייווספו לשיעור המס לפי סעיף קטן זה, השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג) להלן, לכל שנת מס:
;1% – (א) בשנת המס 2011
1% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א); – (ב) בשנת המס 2012
(ג) בשנות המס 2013 ואילך – 2% נוסף על השיעורים האמורים בפסקאות משנה
(א) ו-(ב), לכל שנת מס עד לשנת המכירה.
2% בגין שנת , 3. בהתאם לאמור, לשיעור המס של 12% יש להוסיף 1% בגין שנת 2011 . 2012 ו- 5% בגין שנת 2013 ובסך הכל 20%
4. אין לראות באמור משום חוות דעת ואין לסמוך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.
5. נשמח לענות על שאלות נוספות ככל שיהיו כאלו.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי