מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

דיווח למע"מ על חשבונית זיכוי

(22-03-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
לקוח שלי בהליכי פשיטת רגל, בעל חברה שמצויה בהליכי פירוק (לא מרצון) ובעלת חובות כבדים. לקוח של החברה שלו החתים אותו על שקיבל חשבונית זיכוי עבור השירות או המכר שלא בוצע. הוא חתם שקיבל את הזיכוי. מה לעשות עם מע"מ? התיק במע"מ סגור וגם אם היה פתוח, לא ניתן לדווח למע"מ הוצאה במינוס. האם לדווח על הזיכוי במחזור עסקאות חייב? למותר לציין כי הלקוח שלי לא יכול לשלם את המע"מ עבור החשבונית זיכוי.
 
תשובתנו:
בהתחשב בהיקף הנתונים שנכללו במסגרת שאלתך, הרינו להשיבך כדלקמן:
1. להלן התייחסות רשות המסים לסוגייה המועלית בשאלתך: "דוח בו ערך העסקאות / התשומות שלילי עד השלמת שע"מ להיערכות לקליטת דוחות עם ערכים שליליים, יש לנהוג באופן המפורט:
 
(א) כאשר עקב הוצאת הודעת זיכוי גדולה ללקוח, סך העסקאות לתקופת הדיווח - שלילי, או
(ב) כאשר עקב קבלת הודעת זיכוי גדולה מהספק, סך מס התשומות לתקופת הדיווח – שלילי:
לגבי אירוע מהסוג הראשון (א) - בעבר הנחנו את העוסקים לכלול אירוע מסוג זה כתשומה, ובכך לקבל חזרה את המס המגיע, אולם כעת הדרך בה נדרש לפעול הינה כדלקמן:
1) רישום נכון של הזיכוי ללקוח - כעסקה במינוס (למשל זיכוי ע"ס 77,000 ,₪) בעקבות כך - סך העסקאות שלילי - למשל מינוס 40,000₪ בסך 
2) רישום "טכני" של חשבונית עצמית כעסקה  (C) וכתשומה (M) בסך  המאפס את הערך השלילי (ובמקרה זה 40,000 ₪ בחשבונית עצמית - מספר הספק ומספר הלקוח הוא מספרו של העוסק המדווח, ולא כל מספר אחר  רישום זה יאפס כאמור את העסקאות ויגדיל את התשומות, ובכך העוסק יקבל חזרה את המגיע לו, ולא תיווצר חריגויות שווא לעוסק ו"לספק".
3) במידת האפשר, בחודש סמוך / עוקב, תירשם פעולת סטורנו לביטול החשבונית הטכנית / העצמית גם בעסקאות וגם בתשומות.
לגבי אירוע מהסוג השני (ב), רישום נכון של הזיכוי מהספק - כתשומה במינוס, והמשך הפעולה כאמור בסעיפים 2-3 בהתאמה, דהיינו רישום חשבונית עצמית בסכום שיאפס את הערך השלילי בתשומות ובמקביל - יגדיל את העסקאות, ובחודש עוקב אפשרי ביטול הרישום הטכני.  לתשומת ליבכם, רישום חשבונית עצמית כתשומה - מחייב רישומה גם כעסקה."
2. אין לראות באמור משום חוות דעת ואין לסמוך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.
3. נשמח לענות על שאלות נוספות ככל שיהיו כאלו.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים