מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הוצאת חשבונית בקבלת מקדמה

(19-04-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
יצרנית בגדים שאינה מגיעה למחזור של 2 מליון שח, ומקבלת מקדמות עבור בגדים שמייצרת. האם חייבת להוציא חשבונית מס על המקדמה? או שרק כאשר מעבירה את הבגדים מחוייבת להוציא חשבונית? האם עצם קבלת הכסף למרות שהוא מקדמה - מחייב במס מעמ?
שאלה זהה עבור זמר שמקבל מקדמות עבור הופעותיו.. ועבור תמלוגים מאקום ...האם מחוייב להוציא חשבונית מעת קבלת המקדמה? או רק לאחר הופעתו מחוייב להוציא חשבונית?
 
תשובתנו:
 
1 . ההוראה בדבר מועד הנפקת חשבונית בעת קבלת מקדמה מפורטת בחוק המע"מ, ומבחינה בין מכר טובין לבין מתן שירותים:
" 22 . (א)במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים חל החיוב על כל חלק שנמסר. לענין זה "מסירה" – – כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, תשכ"ח- 1968 .
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:
( 1) עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;
( 2) עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2 (ג)לתוספת א' להוראותn מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973 .
24 . בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל."
 
2 . לאור האמור, בשני המקרים אשר צוינו בשאלתך, יש להנפיק חשבונית עם קבלת התמורה.
 
3 . אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים