מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

התרת הוצאות לשכיר

(18-05-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
אבקש חוות דעת באם אדם שכיר שפוטר מעבודתו ונרשם בתשלום לאתר לחיפוש עבודה (אתר אול ג'ובס, לדוגמא)וכן שילם עבור הכנת "קורות חיים" לצורך חיפוש עבודה חדשה, רשאי להפחית את הוצאותיו אלה ממשכורתו ששולמה לו ע"י מעסיקו הקודם באותה שנה (לפי טופס 106 שקיבל), או מדמי אבטלה אותם קיבל באותה שנה. לסיכום: האם הוצאה זו היא "הוצאה מוכרת לאדם שכיר".
 
תשובתנו:
 
1 . סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, המתיר ניכוי הוצאות מההכנסה החייבת, טומן בחובו שני תנאים הרלוונטיים לענייננו: ההוצאה יצאה כולה בייצור הכנסה; ההוצאה יצאה לשם כך בלבד.
 
2 . למשך שנים משל בכיפה מבחן האינצידנטליות פירושו שעלינו לראות את מקור הפרנסה ־ כאן הקשר בין מעביד ועובד ־ כדבר אורגני, ולשאול, אם ההוצאה הנדונה משתלבת בתהליכו ומבנהו הטבעי של המקור. תחת מבחן האינצידנטליות, אימץ בית המשפט בפרשת פרי אמת מידה שעל פיה ״יש לדרוש זיקה ממשית וישירה בין ההוצאה לבין ייצור ההכנסה כתנאי להתרתה של ההוצאה בניכוי..״ 
 
3 . תיקון 170 לפקודה נחקק במטרה להחזיר על כנו את מבחן האינצידנטליות שהיה מקובל בהלכה הפסוקה קודם (לפרשת פר). תיקון זה נועד לקבוע ״כי רק הוצאה המשתלבת בתהליכו ובמבנהו של מקור הפקת ההכנסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, קרי עומדת במבחן האינצידנטליות, תותר בניכוי״.
 
4 . בתוך כך, יש מקום לטענה לפיה הוצאה שהוצאה לטובת חיפוש עבודה תותר בניכוי מההכנסה שתופק בעתיד (אותה הכנסה שתופק אצל המעסיק
החדש), שהרי אילולא היתה מוצאת בפועל לא היתה מופקת הכנסה כלל (והרי אין חולק כי זו הוצאה לשם יצר הכנסה ולשם כך בלבד).
 
5 . חרף האמור לעיל, לא כל הוצאה בייצור הכנסת השכיר, הינה הוצאה מותרת. המחוקק ידע לציין אילו הוצאות לא יותרו, לדוגמא בתקנות ניכוי הוצאות רכב, נאמר בפירוש כי חל איסור על הוצאות אחזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.
 
6 . גם בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות הדנות בהוצאות חניה, כיבודים, סלולרי, לינה, ביגוד, נסיעה לחו"ל, אש"ל, מתנות, אירוח בארץ וטלפון , חל איסור על ניכוי הוצאות לשכיר .
 
7 . המחוקק לא התייחס ברחל בתו הקטנה להוצאות נשוא שאלתך ועל כן, לעניות דעתנו המקצועית, על פניו, יתכן כי זו תותר בניכוי.
 
8 . אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי