מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

השלמת פיצויי פיטורין ע"י ביטוח לאומי במקרה של חברה בפירוק

(24-05-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
לחברה בפירוק, יש קופה מרכזית לפיצויים. דא עקא, שפיצויי הפיטורין להם זכאים העובדים גבוהים ממה שיש בקופה. ע"פ חוק ביטוח לאומי זכאים העובדים לתבוע את החסר בפיצוייהם מביטוח לאומי ,וביטוח לאומי ישלים את החסר עד תקרה של 120,000 ש"ח לערך. שאלתנו היא: האם ביטוח לאומי משלים עד סך 120,000 ש"ח, או שמא ביטוח לאומי משלים סכום זה עד הסכום אותו העובדים אמורים לקבל מהמעביד. במילים אחרות, עובד שזכאי ל 250,000 ש"ח פיצויים וקיבל מהקופה סך של 150,000 ש"ח האם ביטוח לאומי ישלים לו את החסר? או שמא מאחר וקיבל מעל 120,000 ש"ח לא יהיה זכאי לתבוע מביטוח לאומי פיצויים אלו.
 
תשובתנו:
 
1 . על פי פרק ח' לחוק ביטוח לאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 , עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי הכוללת את התשלומים האלה, שמעסיקו נשאר חייב לו, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק :
1.1 . שכר העבודה
1.2 . פיצויי הפיטורין
1.3 . תשלום לקופת הגמל .
 
2 . הגמלה, הכוללת את שכר העבודה, פיצויי הפיטורין ותשלום לקופת הגמל, תשולם לעובד שכיר בלבד, אם התקיימו התנאים הבאים :
2.1 . צו פשיטת רגל או צו פירוק - בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעסיק צו והכריז עליו כפושט רגל, או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות, או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה .
2.2 . מינוי נאמן או מפרק - בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו .
2.3 . אישור הנאמן או המפרק - פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה .
 
3 . יצוין, כי מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים מהחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות .
 
4 . לענייננו אנו עובד שמעסיקו לא שילם לו את פיצויי הפיטורין המגיעים לו, המוסד לביטוח לאומי ישלם - את הפיצויים או ישלים את החסר, עד לסכום המרבי, המפורט להלן:
4.1 . עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל עד ליום 31.07.2009 - 10 פעמים
סכום בסיסי 3 = - 86,480 ש"ח .
4.2 . עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל ב- 01.08.2009 - 13 פעמים
סכום בסיסי 3 = - 112,424 ש"ח .
4.3 . חבר אגודה שיתופית שנגד מעבידו ניתן צו לפירוק האגודה בגובה - 8 פעמים
סכום בסיסי 3 = 69,184 ש"ח
 
5 . לאור האמור, הסכום המרבי המפורט לעיל יתווסף לסכום אשר שולם ע"י המעביד.

6 . אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי