מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

נקודות זיכוי עבור תשלום מזונות

(06-06-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
 
להלן שתי שאלות:
 
1. נישום עלה ארצה בשנת 2015 . בעת היותו תושב חוץ התגרש והחל לשלם מזונות לילדיו החיים בחו"ל בהתאם לפסק הדין של רשות שיפוטית מוסמכת בחו"ל. איך מתבצעת ההטבה משנת 2015 ואילך בגין המזונות? האם במתן נ.ז או ניכוי מההכנסה החייבת? במידה וההטבה מתבצעת באמצעות ניכוי, מה גובה סכום הניכוי?
 
2. נישום עלה לארץ בתאריך (5.10.10 תושב חוזר "מוטב"). בשנת 2012 ביצע מכירת מניות חברה בארה"ב ושילם מס בשיעור 25% + מס מדינה (מס אזורי)בשיעור 5.3% . על סך התגמולים מאותה פעולה (לאחר ניכוי המס בחו"ל)שולם גם מס בישראל באמצעות תלוש השכר – התקבול ממכירת המניה נרשם בתלוש כחלק מהשכר הרגיל (מסלול פירותי) הנישום שילם על מכירת המניות מס בישראל בשיעור 48% בהתאם למדרגות המס. למעשה שולם מס פעמיים בארץ והן בחו"ל. האם היה צריך לשלם בארץ רק השלמה לשיעור המס שולי בשיעור 17.7% (שילם בחו"ל סה"כ 30.3%)ולבקש החזר מס על תשלום עודף?
 
תשובתנו:
 
1 . תושב ישראל גרוש, העונה על שני התנאים הבאים במצטבר :
א. הוא נשוי לבן זוג אחר .
ב. הוא או בן זוגו משלמים מזונות לבן הזוג לשעבר .
 
2 . לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעביד, לפני
שמסתיימת שנת המס(כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 
3 . אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב. -  ניתן לקבל החזרים עד שש שנים אחורה .
 
4 . עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 דין וחשבון שנתי - .
 
5 . נדגיש כי נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד . כמו כן, נקודת הזיכוי בגין תשלום מזונות ניתנת לעובד בנוסף ל - 2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לו בגין היותו תושב ישראל .
 
6 . אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 
7 . לעניין שאלתך השנייה, על פניו עולה כי המדובר בעולה חדש וככזה הנו נהנה מהטבות המס הייחודיות הניתנות לעולה חדש, ובין השאר פטור מלא ממס בישראל בגין הכנסות שהפיק מחוץ למדינת ישראל.
 
8 . יחד עם זאת, נוכח מורכבות הנושא דנן, יהא לבחון הסוגיה בחינה משפטית מקיפה שמטבע הדברים קצרה יריעה זו מלהכילה כדבעי.
 
9 . אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי