מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הכנסות שכ"ד מחוץ לישראל

(12-04-16)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
שכר דירה למגורים בחו"ל חייב 15% מס בישראל האם ניתן להגיש דו"ח רווח הפסד ולשלם מס רגיל ולקבל פטור מביטוח לאומי ?
 
תשובתנו:
 
1. סעיף 122 א' לפקודת מס הכנסה קובע כי "יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור 15% , במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121 , אם ההכנסה איננה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1).

(ב)יחיד שבחר לשלם מס כאמור בסעיף קטן (א), אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או המס החל עליה..."
 
2. יוצא כי המחוקק מאפשר לנישום לבחור בין ה -15% שהנו מסלול אלטרנטיבי למסלול ברירת המחדל לבין המסלול השולי הרגיל (ברירת המחדל).
 
3. לעניין דמי הביטוח הלאומי, במסגרת סעיף 350 לחוק ביטוח לאומי מונה המחוקק שורה של הכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי כשבתוך כך, במסגרת סעיף קטן 7 פטר המחוקק מדמי ביטוח לאומי הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה וכן הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 122 א לפקודת מס הכנסה והכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345 ב(א), ולמעט הכנסה שיקבע שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
 
4. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים