מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

סמכויות ועדת ביקורת

(29-01-17)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
האם ועדת ביקורת אצל תחנת מוניות המאוגדים כאגודה שיתופית יכולה ללא ידיעת המנהלים לבקש מהנהלת החשבונות של האגודה מסמכים ודפי בנקים ?
האם חובה על מנהל החשבונות להעביר להם את החומר הנדרש ?
בהסכם האגודה אין התייחסות לכך.
 
תשובתנו:
 
1. על ועדת הביקורת להבחין בין שני סוגי ביקורת:
1.1. ביקורת שוטפת – כאמור בסעיף קטן 5 שלעיל.
1.2. ביקורת פתע – הנערכת מידי תקופה והכוללת את הקופה הקטנה, חשבון המזומנים, עבודת מנהל חשבונות האגודה ושאר שכיריה.
 
2. בכל מקרה, מועדי הביקורת השוטפת ותדירות ביקורות הפתע חייב שיתואם מראש בין יו"ר ועדת הביקורת לבין יו"ר הועד.
 
3. על ועדת הביקורת לעבוד כחטיבה אחת. אל לו לחבר ועדה להחליט על דעת עצמו לנקוט בפעולות עצמאיות ובניגוד להחלטות הרוב בועדה.
 
4. חבר ועדת הביקורת לא יפרסם בפומבי, באופן ישיר או עקיף או באמצעות חבר אחר את דעותיו האישיות ו/או את בקורתו האישית על מעשיו, החלטותיו ודיוניו של הועד או כל רשות אחרת של האגודה.
 
5. אין לועדת הביקורת הסמכות לפנות ישירות לשכירי האגודה אלא בתאום מראש עם יו"ר הועד. (להוציא במקרה של ביקורות פתע).
 
6. ועדת ביקורת רשאית לבקר ולעיין במסמכי האגודה במקום הימצאם בתחומי האגודה. אין היא רשאית לבקש למוסרם לידה או לצלמם.
 
7. במקרה של אי מסירת מידע או מסמך מסויים לרשות ועדת הביקורת יכריע בדבר רשם האגודות השיתופיות.
 
8. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי