מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הכנסות בני זוג נשוי משכ"ד

(29-01-17)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
לבני זוג יש מספר דירות ומשלמים 10% שכר דירה למגורים. אחת הדירות שייכת לאישה מלפני הנישואין/ירושה, והכנסות מדירה זו אינה עולה על תקרת הפטור משכד. מה הדין לגבי דירה יחידה זו, האם חייבת לה כלל בחישוב הדירות שעל שם הבעל. האם יכולה לנצל את הפטור?
 
תשובתנו:
 
1. אפריד את תשובתי לשני רכיבי שאלה:
א. האם חישוב הפטור הינו בהתאם לתא המשפחתי כן או לא.
ב. ההכנסה החייבת ככל שקיימת למי מבני הזוג תיוחס.
 
2. מלשון סעיף 2 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), עולה כי אין כל השפעה לעובדה כי הכנסותיו של בן הזוג הינן מדירות אשר היו בבעלותן לפני הנישואין, לפיכך מלשון החוק עולה כי לצורך בחינת הפטור יש להביא גם דירה זו.
 
3. כעת, לאחר שחושב הפטור והמסקנה היא כי עדיין קיימת הכנסה חייבת הרי שיש ליחס אותה בין בני הזוג.
 
4. כאן אכן ניתן ליחס הכנסה של האשה מדירה שהיתה בבעלותה שנה לפני נישואיה בחישוב נפרד לאישה זאת בהתאם להוראות סעיף 66 (ב): "על אף האמור בסעיף קטן ׁׁׂ(א)ובסעיף 65, בן זוג שהיתה לו הכנסה מרכוש שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו או - מרכוש שקיבל בירושה בתקופת נישואיו, רשאי לתבוע שייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו האמורה, ובלבד שאם היתה לבן הזוג האמור הכנסה אחרת שלגביה נערך חישוב מס נפרד, תיווסף - ההכנסה על פי סעיף קטן זה להכנסה האחרת."
 
5 . כמו כן, את ההכנסה החייבת מהדירה אשר נרכשה במהלך הנישואין יש לייחס לבן הזוג בעל ההכנסה מיגיעה אישית גבוהה יותר.
 
6 . יש לבחון במידה והפטור נשלל כולו או חלקו את כדאיות יישום הוראות סעיף 122 שאז למעשה מתייתרת השאלה למי תיוחס ההכנסה שכן בכל מקרה שיעור המס יהיה 10%.
 
7 . אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי