מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

שיעור מע"מ בנותן שירות לחברה זרה

(24-07-17)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין

שאלתך:

עורכת דין, עוסק מורשה, עובדת מול חברה זרה ע"פ הסכם עבודה מיוחד: חלק ממנו שירותים משפטיים מול חו"ל (מול חברת בע"מ) וחלק שני - עובדים שכירים מחברה זרה נמצאים בעבודות בחברת נפט ישראלית (אבל שכירים של חברה זרה).
 
מה שיעור המע"מ בנותן שירותים לחברה זרה?
ומה שיעור המע"מ בנותן שירותים לעובדים של חברה זרה שנמצאים בארץ?
 

תשובתנו:

1. סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1976, מגדיר שירות כדלקמן: "כל עשייה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר...".
 
2. מתן השירות המשפטי ע"י עורך הדין הינו שירות שעושה תושב ישראל תמורת תשלום; ולפיכך, הוא מהווה עסקה חייבת במס ערך מוסף.
 
3. סעיף 15 (א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975-(להלן: "חוק מע"מ") קובע כדלקמן: "(א) יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה: נתן אותו מי שעסקו בישראל... (3) הוא ניתן לגבי נכסים בישראל". מאחר שהשירות ניתן ע"י עורך הדין בישראל הרי שהוא מהווה עסקה חייבת במס ערך מוסף.
 
4. סעיף 30 (א) (5) לחוק מס ערך מוסף קובע כדלקמן: "30(א) אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס: ...(5) מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה ; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל... אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133 ט לפקודת המכס, לפי העניין."
 
5. אף על פי שלא טרחת לציין בשאלתך מהו אותו שירות ספציפי שניתן ע"י עו"ד ישראלי עבור חברה זרה, יוצאים אנו מנק' הנחה שמדובר בשירות הקשור במישרין לייעוץ משפטי הניתן על סמך הדין הישראלי (שכן ניתן ע"י עו"ד ישראלי), דהיינו שירות הקשור ב"נכס המצוי בישראל", ולפיכך הוראות התקנה הנ"ל מונעות החלת מע"מ בשיעור אפס על השירות האמור ושירות זה יהיה חייב במע"מ מלא.
 
* אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.


 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים