מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

חזקת דירת מגורים מזכה

(13-11-17)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין

שאלתך:

אבקש לשאול שאלה בנושא מיסוי מקרקעין - חזקת דירת מגורים מזכה:
לנישום יש 2 דירות מגורים צמודות המושכרות לישיבה בה לומדים מעל 10 תלמידים. הישיבה משתמשת בדירות לצורך כתות לימוד. 
הישיבה השוכרת מבקשת ליעד את הדירות המושכרות למטרת מגורי התלמידים במקום לכתות לימוד.
 
בסעיף 49 א' לחוק מסמ"ק רשום: יראו תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך לרבות פעוטון או דת כפי שקבע שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת, כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים. בתקנות נקבע כי קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה בה שימשה הדירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח – 1998 ק"ת 5875 עמ' 334:
הובהר כי תקופה בה שימשה הדירה לפעולות אלו, תחשב כשימוש למגורים:
1 . גן ילדים, מעון ילדים, פעוטון או כתת לימוד לעשרה ילדים או יותר.
2 . מועדון נוער.
3 . בית תפילה לרבות לימודי דת, בלבד.
 

שאלתי היא:

לפי התקנות אני מבין כי כל זמן שהדירות משמשות ככתות לימוד של הישיבה, הדירות תוכרנה כדירות מגורים מזכות - האם כן? והאם שינוי ייעוד השימוש בדירות למגורי תלמידי הישיבה, יוכרו גם כן כשימוש למגורים, והדירות תוכרנה כחזקת דירת מגורים מזכה?
אודה לחוות דעת בנושא.
 

תשובתנו:

  1. בהתאם לנתוני שאלתך, לכאורה דומה כי הן על פי הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 והן על פי הקבוע בתקנות הרלוונטיות, עונות דירות אלו על הגדרת "דירת מגורים מזכה", זאת הן למשך תקופת השכרתן לשימוש כישיבה בהנחה כי ישיבה זו אכן משמשת ללימודי דת, ולבטח - למשך תקופת השכרתן למגורים.
  2. בתוך כך יש לבחון כי הנישום עומד בשאר הדרישות המנויות בחוק בעניין זה.
* אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים