מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מע"מ לתיירים

(30-11-17)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין
שאלתך:
 
הלקוח שלי מביא קבוצות מחו"ל. הקבוצה משלמת ללקוח סכום גלובלי הכולל טיסה, מלונות, מדריכי דרך, אוטובוס לקבוצה וכו'.
האם הלקוח חייב לחייב את התיירים במע"מ על הכל או יש אפשרות לא לחייב עבור הטיסות והמלונות ?

תשובתנו:
1.       בכפוף לחוק מס ערך מוסף בישראל, על מגוון רחב של שירותי תיירות הניתנים לתייר (תושב חוץ) בעת שהותו בישראל, חל מע"מ בשיעור  אפס.
2.       בסעיף 30 (א) (8) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 , ובתקנות 12 (א), 12 א (ג) ו- 12 ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 נקבע, שעל שירותי תיירות - מסוימים הניתנים לתייר בישראל יחול מס בשיעור אפס; במילים אחרות, על סוגי העסקאות כאמור, התייר לא יחויב בתשלום מע"מ.
3.       להלן סוגי השירותים הניתנים לתייר בזמן ביקורו בארץ, שעליהם חל מע"מ בשיעור אפס:
3.1    לינה של תייר בבית מלון, וכן שירותים נוספים הניתנים לתייר אגב לינה בבית המלון שבו הוא לן.
3.2    להלן סוגי השירותים הנוספים:
 1.  אספקת מזון ומשקאות.
 2. שימוש בבריכת שחייה ושימושים-נלווים לשירות זה.
 3. שירות כביסה.
 4. השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר.
 5.  שימוש במיתקן סאונה, ושירותים-נלווים לשירות זה.
 6. שימוש בטלפון, בטלקס ובפקסימיליה.
 7. שימוש במתקני ספורט ובריאות.
 8. תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.
 9. השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית.
 10. הסעת סיור של תייר, ברכב מנועי פרטי או באוטובוס (בתנאי שקיים רשיון או היתר להסעה כאמור).
 11. אספקת ארוחות לתייר אגב סיור באוטובוס, או אגב השטה.
 12. הולכת תייר בכלי שייט ממקום אחד למשנהו בישראל.
 13. הולכת תייר בכלי טייס ממקום אחד למשנהו בישראל.
 14. אשפוז תייר בבית חולים (בית-חולים שקיבל אישור עפ"י פקודת בריאות העם).
 15. מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי, שמשתתפים בו 50 תיירים לפחות.
 16. מתן זכות שימוש לתושב-חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים-נלווים הניתנים לו על ידי נותן זכות השימוש אגב התערוכה.
 
הערה: על כל סוג של שירות שמקבל תייר בישראל שאינו מסוג השירותים שפורטו לעיל, יחול מס (בשיעור המלא) כיום 17%.


4. מס בשיעור אפס יחול על השירות )מאלה שפורטו לעיל (, אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
    4.1 . השירות ניתן לתייר השוהה בישראל עפ"י אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/ 2, ב/ 3 ב/ 4, או למי שנכנס לישראל עפ"י צו או היתר מיוחד (דיפלומטים, נציגי מדינות-חוץ, וכו').
    4.2 . בידי נותן השירות הסכם או מסמך אחר, המאשר את פרטי העסקה )למשל, הזמנה(.
    4.3 . בידי נותן השירות רישום שמו של התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו.
    4.4 . הוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לתייר.
    4.5 . לגבי הסעת סיור של תייר או בהשכרת רכב מנועי פרטי לתייר, יצוין בחשבונית שהוצאה לתייר מספר הרישוי של הרכב, ולפי העניין - שם הנהג.
    4.6 . לגבי אספקת ארוחות לתייר אגב הסעת סיור באוטובוס, יצוין מספר הרישוי של האוטובוס בחשבונית המוצאת למסיע.
    4.7 . נרשמו בספרי החשבונות של נותן השירות - מחיר העסקה (לרבות דרך התשלום), והמטבע שבו שולמה העסקה.
 
5. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.

תגיות של המאמר: תשלום מ"מ | חישוב מע"מ | מסים |
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף