מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מבזק 5 - הנחיות שונות בדיני עבודה

(08-07-10)
נכתב ע”י שמואל (סמי) מזון

בס"ד

‏25/03/2010

‏ט/ניסן/תש"ע

 

מבזק חמישי 2010

הנחיות שונות

 

דיני עבודה*

 

תלושי שכר:

 

ליקויים בתלוש השכר, איחור במתן התלוש לעובד, (תשיעי של כל חודש עבור החודש הקודם) מהווים הפרה לחוק הגנת השכר, ניתן לקנוס מעביד ללא משפט בסך 5,000 ₪ אף אם לא נגרם נזק לעובד,

 

"היום הקובע" - היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה

 

מועד לתשלום שכר חודשי:

 

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש.

 

מועד לתשלום שכר שאינו שכר חודשי:

 

שכר עבודה המשתלם על בסיס של שעה, יום, שבוע ....., ישולם, ....., לגבי עובד ששכר עבודתו משתלם על בסיס כאמור, אך הועבד במשך כל החודש האמור, יחול סעיף 9 אם תוך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.

 

 

עבודה בשבת ובמוצאי שבת:

 

בפסק דין עע 402/07 נקבע בבית הדין הארצי לעבודה:

שעות העבודה במוצאי שבת (לאר צאת השבת) מגיע לעובד שעות שבת (150%) ובתנאי:

לא קדמו להם 36 שעות הפסקה, זאת אומרת, אם העובד סיים את עבודתו ביום שישי בשעה 14.00 וחזר במוצאי שבת בשעה 19.00 עברו רק 31 שעות הוא זכאי לתוספת עד שעה 24.00

אם העובד מילא באתו שבוע מכסת שעות העבודה הרגילות (43 שעות שבועיות) שעות העבודה של אותו עובד בשבת יחושבו כשעות נוספות + שעות שבת.

 

דמי מחלה:

 

עובד חודשי:

מחלקים את השכר/המשכורת ב- 30 ומשלמים את כל ימי המחלה.

יום ראשון לא משלמים – ימים שני ושלישי, 37.50% וכל יום לאחר מכן 75%.

 

עובד יומי:

משלמים רק את ימי המחלה שבהם היה אמור לעבוד. לדוגמא, אם הוא עובד ימי ראשון, שלישי, חמישי, אלה הימים שיקבל עבורם דמי מחלה. ביום ראשון 37.50%, ביום שלישי וחמישי 75%.

זכות לדמי מחלה:

 

הזכות לימי מחלה היא יום וחצי לכל 25 ימי עבודה בפועל .

 

הארכת חופשת לידה:

 

חופשת הלידה הוארכה מ- 14 שבועות ל- 26 שבועות.

דני לידה ישולמו רק על 14 שבועות, היתרה היא נחשבת לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

הארכת החופה ל- 26 שבועות היא לעובדת אשר עבדה לפחות שנה לפני הלידה.

לגבי חופשת הלידה הנוספת אין חובה למעביד להפריש לפנסיה, אין חובה לשלם דמי הבראה, וזכאות לחישוב ימי חופשה.

 

דמי אבטלה:

 

תקופת אכשרה:

12 חודשי עבודה מתוך 18 חודשים שקדמו לאבטלה

התקופה המרבית לקבלת דמי אבטלה:

למי שטרם מלאו לו 25 שנים                      יהיה זכאי ל- 65   ימים במקום  50  ימים

למי שמלאו לו 25 שנים עד ל- 28 שנים       יהיה זכאי ל- 97   ימים במקום  67  ימים

ישנם מקרים מסוימים                               יהיה זכאי ל- 125 ימים במקום  100 ימים

 

חופשת חג ו היעדרויות:

ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יחול השנה ביום 19/04/2010, היעדרות באותו יום של קרוב (הורים, הטרי הורים, בן זוג, ילד, אח ואחות)  יזכה אותו בתשלום שכר מלא.

חללי פעולות האיבה יש להם אותה זכות.

  • קרדיט איתן אגמון יועץ לניהול משאבי אנוש.

חובת יציאה לחופשה וזכות צבירת חופשה: (מתוך חוק חופשה ומנוחה)

v     כל עובד חייב לצאת בכל שנה או בשנה שאחריה לחופשה של שישה ימי חופשה רצופים לפחות.

v     לא ניצל עובד את מספר ימי החופשה שהוא חייב לנצל יקבע הממונה עליו את מועד צאתו לחופשה, לפני תום השנה.

v     יום שישי הפנוי, במשרד בו נהוג שבוע בן חמישה ימים, ייחשב לצורך זה כיום חופשה לעניין שישה ימים רצופים.

v     עובד, העוזב את השירות, לרגל פיטורים או בשל התפטרות, זכאי לימי החופשה שנותרו לזכותו, בכפיפות להוראות בדבר צבירת חופשה.

v      עובד, שלרשותו עומד בתום השנה מספר ימי חופשה גדול מהמספר המרבי שנקבע באותן פסקאות, מפסיד את זכותו לימי החופשה העודפים.

v     עובד, שפוטר לרגל האשמה פלילית או עברה על המשמעת, וכן עובד המתפטר ללא מתן הודעה מוקדמת זכאי לימי החופשה שצבר, אך לא יותר ממספר ימי החופשה המגיעה לו בניכוי ימי החופשה שכבר ניצל בתקופת שירותו.

v     עובד שניצל מראש חופשה על חשבון השנה השוטפת ופרש מן השירות לפני תום אותה שנה, תנוכה ממשכורתו המשכורת שקיבל בעד ימי החופשה.

v     עובד שפוטר, והוא זכאי להודעה מוקדמת, מקבל את ימי חופשת המנוחה המגיעים לו תוך תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים בכפיפות לאמור בפסקה 33.161(ו).

v     עובד, שנפטר בשירות, ניתנת למשפחתו תמורה בעד ימי החופשה שצבר עד יום פטירתו בכפיפות להוראות בדבר צבירת חופשה.

v      חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד, ישולם לו פדיון חופשה.

v      ימי חופשה, בעדם משתלם פדיון חופשה אינם נחשבים כתקופת שירות, ופדיון חופשה ניתן לעובד כסילוק חוב המגיע לו ממעבידו לשעבר.

 

טבלת זכאות ימי חופשה

ותק בעבודה בשנים

ימי חופשה ברוטו

ימי עבודה בפועל נטו

למי שעובד 6 ימים בשבוע

למי שעובד 5 ימים בשבוע

1 – 4

14

12

10

5

16

14

12

6

18

16

14

7

21

18

15

8

22

19

16

9

23

20

17

10

24

21

18

11

25

22

19

12

26

23

20

13

27

24

20

14  ומעלה

28

24

20

 

 

 

 

לשירותכם ולהסברים נוספים אל תהססו להתקשר!!

טלפון 04-8660044

דו-אל: sami@ mta.co.il

הנתונים המפורסמים בעלון זה

מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד

רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים