מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מע"מ אזרחי: חוק מס ערך מוסף: ביטול עסקה במע"מ- מזכה בהחזר מע"מ

(08-07-10)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

להבדיל מנפקותו המשפטית של ביטול או הפרה של חוזה כפי שצומחת מהמישור החוזי הטהור שבמסגרתו לא בנקל נדע למתוח את קו הגבול בין הנסיבות לבין החוזה ובאיזה שנייה בדיוק התפוצצה חבית אבק השריפה של אנסון, הרי שלעניין מע"מ וחוק מס ערך מוסף, כל שעלינו לעשות כעורכי דין במיסים, הוא לפנות לסעיף 49 לחוק מע"מ הקובע כי : "הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית- ישולם המס לפי החשבונית כל עוד בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר". עיננו רואות כי הסעיף דנן טומן בחובו 3 חלופות, כדלקמן :
העסקה כולה או חלקית לא יצאה אל הפועל;
ביטול העסקה;
בחשבונית חלה טעות;

לאור האמור לעיל, פשיטא כי בהתקיים חלופה מחלופות אלה, הרי שכל עוד לא תוקנה או בוטלה החשבונית בדרך שקבע שר האוצר, ישולם המס על פיה. אודות "הדרך שקבע שר האוצר", נלמד מהאמור בתקנה 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), אשר, בין השאר, חלות גם לעניין מע"מ. בכפוף לתקנה דלעיל, שעה שבוטלה עסקה, כולה או מקצתה או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי, על הנישום, אם עצמאית , אם באמצעות מיצגו החשבונאי ואם באמצעות עורך דין למיסים, לנהוג כדלקמן :
א. טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מע"מ, תבוטל החשבונית על ידי ציון המילה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;
ב. יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:
יתקן בהסכם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית :
(1) סכום החיוב או הזיכוי;
(2) מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;
(3) הסיבה לשינוי הסכום;
(4) הסכום המתוקן;
כמו כן יהא נכון לוודא כי סכום הזיכוי לא יעלה על סכום החשבונית. יודגש כי אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי.רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, עמיר

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים