מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

גילוי מרצון לישראלים המחזיקים נדל"ן מניב בחו"ל ולא מדווחים בישראל

(31-03-14)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

ישראלים רבים המקיימים פעילות עסקית מחוץ לגבולות ישראל באמצעות חברות זרות ומחזיקים במניות באותן חברות, נוהגים מעת לעת למשוך תשלומי דיבידנד מאותן חברות מבלי לדווח על אותן החזקות ו/או על אותן הכנסות לרשויות המס בישראל.

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2003, הפך את שיטת המס בישראל משיטת מס על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס על בסיס פרסונאלי, לפיה מי שמוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"תושב ישראל" (יחיד ותאגיד), יחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו, ללא קשר לשאלה היכן הופקו, נצמחו, או נתקבלו ההכנסות.

אלא מאי? ישנם תושבי ישראל המקיימים פעילות עסקית בחוץ לארץ באמצעות חברות זרות שנתאגדו מחוץ לישראל( ), ואגב כך נוהגים למשוך מעת לעת תשלומי דיבידנד, אך עושים זאת מבלי לדווח לרשויות המס בישראל על הכנסותיהם, ומשכך הינם עברייני מס.

בכדי לאפשר לאותם תושבי ישראל המקיימים פעילות עסקית בחו"ל, לדווח על מניותיהם בחברות הזרות ובכלל זה על אותם תשלומי דיבידנד שנהגו למשוך ול"הכשירם", פרסמה רשות המיסים בישראל באפריל 2005, נוהל גילוי מרצון (להלן- הנוהל), אשר מטרתו לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים, שעברו עבירות על חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.

במסגרת נוהל זה מטופלות עבירות השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא.
לשם עידוד הנוהל, מתחייבת רשות המיסים בתיאום עם הפרקליטות, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד הפונה שיבצע גילוי מרצון, ואולם על המבקשים לנקוט בהליך, לעמוד במספר תנאים יסודיים טרם הגשת הצהרת אמת, תיקון הדיווח ותשלום המס המגיע.

בתאריך 15 לנובמבר 2011, פרסמה רשות המיסים בישראל נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012, אשר במסגרתו תינתן האפשרות לישראלים המחזיקים נדל"ן מניב בחו"ל, ולא דיווחו עד כה על הכנסותיהם אלו, לבצע מהלך של "גילוי מרצון" אשר יקנה באותם מקרים חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור דיני המס, וכן יעניק הקלות במישור הגבייה-ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות (להלן: הוראת השעה).
הוראת השעה מציעה הקלות משמעותיות בהשוואה לנוהל הקבוע, הן במישור הגבייה והן במישור ההליך הפרוצדוראלי ובעיקר –ריכוז הטיפול במישור הפלילי והאזרחי תחת קורת גג אחת.
ההקלות יינתנו רק לתושבי ישראל אשר יבצעו את הליך הגילוי מרצון עד ליום 30/6/2012, ולאחריו תמשיך רשות המיסים לפעול בהתאם לסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות בידה, על מנת לגלות, למסות ולנקוט בהליכים פליליים כנגד תושבי ישראל אשר אינם מדווחים על ההכנסות המופקות על ידם.
מכוח הוראת השעה, במסגרת נוהל גילוי מרצון נפתח חלון הזדמנויות לאותם ישראלים המקיימים פעילות עסקית מחוץ לגבולות ישראל ובתוך כך מחזיקים במניות בחברות שנתאגדו מחוץ לגבולות ישראל ואינם מדווחים בישראל על תשלומי הדיבידנד המתקבלים אצלם.

על כן טוב יעשו אלו באם יפנו למשרדנו ויפעלו במסגרת הליך מבורך זה, אשר ייתן בידם את האפשרות לדווח לרשויות המס באופן מסודר על מניותיהם ובתוך כך ל"הלבין" את כל אותם כספים ששולמו להם במרוצת הזמן כהכנסות דיבידנד מתוך אותן חברות ולהכשירם מבלי לשאת בתוצאות פליליות בגין מעשיהם.

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים