מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מע"מ בשיעור אפס

(01-08-13)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

סעיף 30 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

ישנן עסקאות אשר שיעור מס הערך המוסף המוטל בגינן הוא אפס. משמעות קביעה זו היא כי העסקאות עצמן מוגדרות כחייבות במס בעיקרן אולם שיעור המס יהיה אפס. קביעה זו כאמור תאפשר לעוסק לנכות מס תשומות בלא ששילם על העסקה מע"מ בגין העסקאות. וזאת להבדיל מפטור ממע"מ הקובע כי עסקה הפטורה ממע"מ- אין העוסק רשאי לנכות את התשומות בעסקה.
עסקה יכולה להתחייב במס בשיעור אפס אם היא נופלת לגדר אחת החלופות, המופיעות בסעיף 30(א) לחוק מע"מ. 

שיעור מע"מ אפס יחול, בין היתר על:
- מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ
- מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירותים מסוימים.
- מתן שירות בחו"ל בידי עוסק שמקום עסקו בישראל.
- הובלת מטענים
- מכירת ויבוא כלי שיט וכלי טיס בידי עוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים
- מכירת מקרקעין ממוסד כספי או ממלכ"ר למוסד כספי או למלכ"ר, המתבצעת במסגרת שינוי מבני.
- מתן שירות לתושב חוץ (גם אם הוא נמצא בישראל) בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט ישראלי.

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים