מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מס מיסוי
נמצאו 1281 תוצאות
מלמת יורשים (05-08-18) נכתב ע"י
להמשך קריאה על מלמת יורשים
???????????? ????????? ????????? ?????? ???????. (24-07-18) נכתב ע"י
הודעת רשויות מס הכנסה - גם פירות וירקות ייחשבו "כיבוד קל" (12-07-18) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן
ביום 28 ביוני 2018, פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים בעניין הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972.
!???????????? - ??? ????? ??????? (14-05-18) נכתב ע"י ??? ????? , ???? ???????
להמשך קריאה על !???????????? - ??? ????? ???????
נדחה ערעור הכרת תושב חוזר כמשקיע תושב חוץ בישראל (16-11-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; נוי קרן, משפטנית
על פי נתוני בנק ישראל, השקעות תושבי חוץ בישראל בחודש ינואר 2016 הסתכמו בכ- 570 מיליוני דולרים, הפעילות התרכזה בענף המידע והתקשורת. כחלק מרצון לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית בארץ, חוקק החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959.
גיליון מיוחד - רשות המסים ממשיכה לחשוף חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל; הפתרון - גילוי מרצון (07-08-16) נכתב ע"י
בית חולים וקופת החולים הואשמו ברשלנות רפואית בשל עמימות ראייתית שיצרו כשלא ביצעו את מירב הבדיקות הרפואיות הנחוצות למטופל (03-08-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; נוי קרן, משפטנית
המחלוקת העיקרית בין הצדדים בפס"ד תא (חי') 14193-12-11 שניתן ביום 10.6.2016, נסובה בנוגע למקום פציעתו של הקטין, האם השבר היה בקונדיל או באפיקונדיל (העצם בצד הפנימי של המרפק).
חברה לנאמנויות - תחולת פרק רביעי 2 לפקודת מס הכנסה (29-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר וויצנר, משפטנית
חברה תושבת ישראל, אשר הוקמה במטרה לנהל נאמנויות ולהחזיק בנאמנות עבור אחרים, הגישה בקשה לאשר כי פרק רביעי 2 בחלק ד' לפקודת מס הכנסה לא יחול על תחומי פעילותה, וכן לאשר בהחלטת מיסוי כי חובת הדיווח לפי סעיף 131(א)(5ב) לפקודה אינה חלה על נאמנות אשר פרק רביעי 2 לא חל עליה, ולא על אדם המכהן או משמש כנאמן בנאמנות כאמור.
יתרונותיו של הליך גילוי מרצון אנונימי (20-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית
על רקע מאמציה הגוברים של רשות המיסים לחשוף הון בלתי מדווח של ישראלים, הן בארץ והן מחוץ לה, מנהיגה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון". עם פרסום נוהל זה, פורסמה רשות המסים גם את הוראת שעה מס' 11/2014, המאפשרת הגשת בקשה לגילוי מרצון גם במסלול אנונימי.
הליך גילוי מרצון אנונימי - מסתמנת הארכה נוספת (15-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית
על רקע מאמציה הגוברים של רשות המסים לחשוף הון בלתי מדווח של ישראלים, הן בארץ והן מחוץ לה, מנהיגה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון". עם פרסום נוהל זה, פורסמה רשות המסים גם את הוראת שעה מס' 11/2014, המאפשרת הגשת בקשה לגילוי מרצון גם במסלול אנונימי, עד ליום 30.6.16.
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי