מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מס שכר במלכ"ר

(28-02-18)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
שאלתך:
 
האם בעמותה יש לשלם מס שכר עבור שווי רכב (לניארי) / אחזקת רכב וביגוד?

 
תשובתנו:
  1. רכיבי השכר החייבים במס שכר אצל מלכ"רים נקבעו מכוח סעיף 4(א) לחוק מס ערך מוסף ומכוח סעיף 1 לחוק מע"מ, המגדיר "שכר" כהגדרתו בסעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה.
  2. הכנסה לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו; ולמעט מלגה שניתנת - לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9 (29) לפקודת מס הכנסה.
  3. הגדרת "הכנסת עבודה" על פי סעיף 2 (2)(א) לפקודת מס הכנסה (2)(א) השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או - בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו.
  4. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי