מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מילון מיסים

בעמוד זה תמצאו מושגים רבים בתחום המיסים. ניתן לעשות חיפוש  במילון מיסים בנושא מיסים ב"חיפוש מתקדם" על ידי הקלדת הביטוי המבוקש בשדה "טקטסט חופשי"

מס מיסוי
נמצאו 57 תוצאות
על תעודות מס וכיצד הן מסייעות לכוונת הממשלה לקדם פתרונות דיור מוזל? (25-05-17) נכתב ע"י חגי אפלקר, רו"ח ומשפטן
במסגרת מאמצי הממשלה לקדם פתרונות של דיור מוזל, היא נקטה עד היום בפעולות בעיקר סביב שיווק קרקע ציבורית בלבד. אולם, מאחר ובאזורי הביקוש המרכזיים כמות הקרקעות הציבוריות הזמינות הולכת ומתמעטת, הממשלה ביקשה לנקוט מדיניות אשר תעודד יזמים ובעלי קרקעות פרטיות להיכנס לתחום הדיור להשכרה, זאת בדרך של מתן מענקים הניתנים באמצעות "תעודות מס".
מיסוי עיזבון בישראל (13-02-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין; ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון); גיל מור, עורך דין
סעיף 1 לחוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א- 1981 קבע כי חוק מס עיזבון, התש"ט-1949 (להלן: "חוק מס עזבון") בטל ובכך בטל מיסוי העיזבון בישראל. יחד עם זאת, על אף שכבר לא קיים מיסוי על עיזבון בישראל, עדיין עשויים יורשים ע"פ סעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 אם הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה להיות מחויבים במס הכנסה בישראל עם קבלת ירושה וזאת נוכח חובות מס של המוריש.
להמשך קריאה על מיסוי עיזבון בישראל
נקודות זיכוי (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
סעיף 33א- 48א לפקודת מס הכנסה[נוסח חדש] בשומת המס השנתית של עצמאים ועצמאיות ובתלוש השכר של כל שכיר או שכירה בישראל, מופיע שדה של נקודות זיכוי.
להמשך קריאה על נקודות זיכוי
מע"מ בשיעור אפס (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
סעיף 30 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ישנן עסקאות אשר שיעור מס הערך המוסף המוטל בגינן הוא אפס. משמעות קביעה זו היא כי העסקאות עצמן מוגדרות כחייבות במס בעיקרן אולם שיעור המס יהיה אפס. קביעה זו כאמור תאפשר לעוסק לנכות מס תשומות בלא ששילם על העסקה מע"מ בגין העסקאות.
להמשך קריאה על מע"מ בשיעור אפס
מע"מ תשומות (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 "מע"מ תשומות הינו מס ערך מוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכנסים בידי עוסק או מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו" (סעיף 1 )
להמשך קריאה על מע"מ תשומות
השמטת הכנסה (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מונה שורה של עבירות מהותיות - עבירות המתבצעות במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס. וזה לשון החיקוק:
להמשך קריאה על השמטת הכנסה
שיטת מס פרסונאלית וטריטוריאלית (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
עד לשנת 2003 שיטת המס הנהוגה במדינת ישראל הייתה שיטת מס טריטוריאלית עם מספר זיקות פרסונאליות להכנסות בחו"ל, ולפיכך חלק גדול מההכנסות של תושבי ישראל אשר הופקו בחו"ל ולא הובאו לישראל לא היו חייבות מס בישראל ואף לא חייבו באופן שוטף מתן דו"ח על הכנסות אלו.
מע"מ עסקאות (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
"על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת" (סעיף 2).
להמשך קריאה על מע"מ עסקאות
גילוי מרצון (01-08-13) נכתב ע"י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
לפני מספר שנים פרסמה רשות המיסים "נוהל גילוי מרצון" מתוך כוונה מוצהרת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים וכיו"ב, שעברו על חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. בתמורה לגילוי מידע באופן וולונטרי, הנישום זוכה ליחס סלחני מרשות המיסים ובמיוחד ייהנה הנישום מאי העמדה לדין הפלילי.
להמשך קריאה על גילוי מרצון
מס קנייה (25-09-12) נכתב ע"י תומר וקנין, משפטן- דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון
מיסי ייבוא כוללים מכס, מס ערך מוסף, מס קניה וכן מסים אחרים המוטלים לפי כל דין בישראל על ייבוא (סעיף 1 לפקודת המכס; תקנה 1 לתקנות המכס). חיוב המס בייבוא טובין אינו נעשה על-פי שומה אלא על-פי חיוב ודרישה. מיסי ייבוא הינם מיסים עקיפים. מס קנייה הוא מס עקיף (מס צריכה) המוטל על קבוצות מוצרים לצרכן ומחושב כאחוז מסוים מהמחיר הסיטונאי של המוצר.
להמשך קריאה על מס קנייה
123456
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי