מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מס הכנסה אזרחי

מס הכנסה בישראל, כשמו כן הוא, מס על הכנסות, יהיה מקורן אשר יהיה. תשלומי המיסים נועדו להבטיח את פעילותה התקינה של המדינה וכתוצאה מגביית המיסים יכולה המדינה לסלול דרכים חדשות, לתחזק את הצבא, לשלם לעובדי המדינה את משכורתם, לבנות ולהפעיל בתי חולים, להחזיק כוחות שיטור, לתפעל את מערכת החינוך ולעשות עוד אין ספור שימושים בהון על מנת להיטיב עם אזרחי המדינה כולה.
 
שיטת המיסוי בישראל מכירה בכך שאזרחים שונים יכולים לשלם סכומי כסף שונים ולכן נהוגה במדינה שיטת מיסוי פרוגרסיבית, כלומר כזו שדורשת תשלומי מיסים גבוהים יותר מבני המעמד העליון ותשלומי מס נמוכים יותר מבני המעמדות התחתונים, כאשר מי שמשתכר פחות מסך מסויים אותו קבעה הממשלה יכול להיות זכאי, במקרים מסויימים, גם למס הכנסה שלילי, כלומר לתשלומי ריטרינר חודשי מהמדינה. 
 
אחוזי המס אותם נדרשים האזרחים לשלם נקבעים על פי "מדרגות מס הכנסה" באופן שוויוני ככל האפשר ועל פי פקודת מס הכנסה לא רק הסכום האבסולוטי שמשלם האזרח עולה ככל שהכנסתו עולה אלא גם הסכום היחסי מתוך ההכנסות. לצורך הדוגמא, אזרח שמשתכר עשרת אלפים שקלים משלם עשרים אחוזים משכרו לרשויות המס ואילו אזרח שמשתכר עשרים אלף שקלים משלם עשרים אחוזים על עשרת אלפי השקלים הראשונים שהוא מרוויח ואחוז גבוה יותר על העשיריה השניה. (האחוזים הם להמחשה בלבד והם נתונים לשינוי מתמיד על ידי ממשלת ישראל...)
 
חוקי המס בישראל הם סבוכים ומפותלים מאוד ולכן מומלץ לכל מי שמשלם מסים באופן עצמאי (ולא כשכיר שמקום העבודה שלו עורך עבורו את ההתחשבנות מול רשויות המס) לשכור איש מקצוע לטיפול בנושא, רואה חשבון או יועץ מס מוסמך יוכלים לערוך התחשבנות מול המדינה, לבצע תיאום מס ולגרום לכך שהתשלום הסופי של האזרח יהיה נמוך יותר מזה שדרשו הרשויות בתחילה.
 
על מנת להקל על רשויות המס לגבות את תשלומי המיסים, פקודת מס הכנסה קובעת שבתחילת כל שנה ישלם האזרח מקדמות מס הכנסה על בסיס ההרווחים שאמורים להיות לו. השיטה אמנם עשויה לפגוע באנשים שלא מצליחים, מסיבות שונות, להגיע להכנסה הצפויה, אולם על מנת לתקן עוול זה נקבע שמי שחש עצמו נפגע יכול לדרוש החזר מס הכנסה בהתאם לסכום האמיתי של הרווחים שהיו לו.


 
מס מיסוי
נמצאו 49 תוצאות
שומת מס הכנסה ו/או מע״מ למסעדות המדווחות על רווח בלתי סביר (21-03-18) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד
כל בעל עסק באשר הוא חייב לנהל מערכת הנהלת חשבונות הכוללת את כל הכנסותיו והוצאותיו לצורך דיווח מלא לרשות המיסים. כך גם בענף המסעדנות. על כל מסעדן להעביר את כל נתוני המסעדה לדו"ח שנתי בו בעל המסעדה אמור לדווח על הרווח של המסעדה ועל המס הנגזר ממנו.
עולים חדשים/ותיקים ותושבים חוזרים? אתם על הכוונת של רשות המס! (24-01-18) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן
מדינת ישראל מעודדת עלייה באמצעות תמיכה כלכלית ישירה ו/או עקיפה - למטרה זו המדינה חוקקה במסגרת תיקון 168 לפקודה המסים "חוקי עידוד עלייה", בין השאר נקבע, כי תושבים חוזרים שחזרו ארצה אחרי ששהו בחו"ל בין 6 ל-10 שנים רצופות (או לפחות 3 שנים רצופות אם עזבו את ישראל עד ליום 31.12.2008), זכאים להטבות מס כגון פטור ממס על הכנסות פסיביות הנובעות מנכסים שרכשו לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל, פטור על רווחי הון ממכירת אותם נכסים לתקופה של 10 שנים ופטור למשך 5 שנים מהכנסות ריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים".
המדינה מעודדת ילודה ויציאה לעבודה באמצעות הטבות מס (25-10-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, דור שיוביץ, משפטן
בתאריך 16/05/17 יצאה בשורה ממשרד האוצר אשר נוגעת ומשפיעה באופן ישיר על חייהם של מיליוני ישראלים. לאחר שעברה בקריאה שנייה ושלישית בהצבעות במליאת הכנסת, פורסם ביום 16/05/17 חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), לפיו יוגדל מספר נקודות הזיכוי הניתנות להורים עבור ילדיהם עד גיל 5, בשנים 2017 ו-2018. מטרתה של הוראת השעה היא להגדיל את ההכנסה הפנויה בקרב משפחות המצויות במעגל העבודה.
רשות המסים דואגת לאיכות הסביבה ומעודדת "מס ירוק" (18-10-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן
כידוע, לאיכות הסביבה חשיבות רבה בחיינו, ולשמחתנו המודעות לתחום חשוב זה הולכת וגדלה עם השנים, במיוחד נוכח שינויי האקלים השליליים להם אנו עדים שהינם תוצאה ישירה של הפגיעה בסביבה. אנו רואים במו עינינו מגמות ירוקות ברחבי המדינה, כגון ריקון מיכל האמוניה הצפוי בחיפה, פיזור מתקני מחזור ברחבי הערים, "פחים כתומים" לפסולת אנרגטית, חינוך סביבתי במוסדות חינוך ועוד.
הטבות המס ליצרני חשמל בטכנולוגיית הפוטו-וולטאי (30-07-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, דור שיוביץ, משפטן
בדיון שנערך ב-24/7/17, אישרה ועדת הכספים של הכנסת פטור מדיווח למס הכנסה ליצרני חשמל ביתיים המפיקים הכנסה באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות וזאת עד לגובה הכנסות שנתי של כ-98,000 ₪ - כל הפרטים בעניין כאן.
ניצנים של שינוי... מגמה מבורכת של רשות המסים (01-06-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן
עת לבקר ועת לשבח... רשות המסים פרסמה השבוע כי היא שלחה כ-2,700 מכתבים לשכירים שבדיקת נתוניהם העלתה כי בסבירות גבוהה הם זכאים להחזר מס עבור שנת 2013, על כך כמובן יש לשבחה.
חברת ארנק - שינויי חקיקה והשלכותיהם (04-05-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן
במאמר זה נביא את השינויים שחלו במיסוי חברות ארנק, בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018) התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") אולם בטרם נעשה זאת, נסביר בקצרה מהי חברת ארנק ומה יתרונותיה.
הפרשי הון בלתי מוסברים - מתנות שהתקבלו מהורים וייחוס לשנים פתוחות בלבד (29-03-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; חגי אפלקר, (רו"ח) משפטן
ביום 26/2/17 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין ע"מ 10156-09-13 ציון כהן נ' פקיד שומה גוש דן, בו נדרש בית המשפט להתייחס לשומה בגין הפרשי הון בלתי מוסברים, ובפרט לסוגיות שעולות מפעם לפעם בתיקי הפרשי הון לפיהן מקורו של גידול ההון הנו בכספים שהתקבלו מהורי הנישומים וטענה לפיה אין לייחס את הפרשי ההון לשנים פתוחות בלבד.
בימה"ש העליון אישרר את פסק הדין שניתן בעניינה של חברת נייט קופי לפיו דמי השירות - "טיפים" -הניתנים במזומן למלצרים אין לרושמם בקופה הרושמת של בית העסק (06-11-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
בית המשפט העליון אישרר את פסק הדין שניתן בעניינה של חברת נייט קופי לפיו דמי השירות - "טיפים" - הניתנים במזומן למלצרים ומחולקים בינם לבין עצמם בתום המשמרת ומהווים חלק משכרם החודשי אין לרושמם בקופה הרושמת של בית העסק
הבעל עובד בחו"ל, האישה והילדים בישראל - איך למלא הצהרה מס? (05-10-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית משה כהן, עו"ד
כנדבך נוסף במלחמתה במעלימי המס, דורשת כעת רשות המיסים ממספר לא מבוטל של נישומים יחידים מכל קצוות האוכלוסייה, למלא הצהרה בדבר מקורות הכנסתם בארץ ובחו"ל. במסגרת טופס ייעודי נדרש הנישום לציין במפורש ובאופן מפורט את מכלול מקורות הכנסותיו מכל מקום בעולם, לרבות מניות, נכסי נדל"ן, כלי רכב וחשבונות בנק.
12345
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי