מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

קיזוז הפסדי הון

(28-02-18)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)
 
שאלתך:
אבקש לדעת מה דינם של הפסדים מנ”ע אשר לא דווחו כהפסדים מועברים בחלק מהשנים (וזאת בהנחה שלא היו רווחי הון כלל בשנים המדוברות) לדוגמה אם בדו”ח לשנת 2010 שודר הספד הון מועבר בנ”ע בסך X ש”ח. בשנים 2011-2013 לא היו רווחי הון בכלל והפסד הון מועבר מנ”ע משנת 2010 לא צוין בדו”חות שהוגשו בגין שנים 2011-2013.
 
האם ישנה מגבלה כלשהי לקזז הפסד הון מועבר מנ”ע משנת 2010 כנגד רווח הון מנ”ע בשנת 2014? במילים אחרות האם קיימת עילה לטעון, שהפסד שאינו מדווח או נקטע רצף הדיווחים לא ניתן להמשיך ולהעבירו ולקזז אותו כנגד רווחים עתידיים? אם דו”ח לשנת 2012 הוגש ושודר בשנת 2013 ונכון להיום שומה זו סגורה בסטאטוס 00 (01)* ובשנה זו היה הפסד הון מנ”ע שלא נרשם בשומה. האם ניתן לקזז הפסד בשנה זו כנגד רווח הון בשנים הבאות למרות התיישנות השומה?
 
תשובתנו:
  1. כללי קיזוז הפסדי הון קובעים שהפסד הון שנצמח או הופק בישראל יהיה ניתן לקיזוז מול רווח הון ריאלי או בישראל או בחו"ל וכן מול שבח ריאלי בישראל.
  2. לגבי הפסד הון שנצמח או הופק בחו"ל יש לקזזו קודם כל כנגד רווח הון ריאלי בחו"ל ולאחר מכן מסכום אינפלציוני חייב ביחס של 1:3.5. רק באם נותרה יתרת הפסד, יהיה ניתן לקזזו מול רווח הון ריאלי בישראל או שבח ריאלי.
  3. הפסד הון שלא קוזז בשנת המס יועבר לשנים הבאות ויקוזז בדומה לכללים הרלוונטיים להפסדים השוטפים, קרי מול רווחי הון או שבח לפי מקום צמיחת ההפסד.
  4. נוסיף כי בעקבות הרפורמה במס בוטלה "מגבלת השנים" לקיזוז הפסדי ההון (7 שנים בעבר) לגבי הפסדים מועברים (תחולה לגבי הפסדים שנצמחו משנת 1996).
  5. לעניין שאלתך השנייה, תנאי לקיזוז הפסד הון הוא כי הוגש דוח לשנת היווצרות ההפסד החל משנת - 2006 ובעקבות תיקון 147 לפקודה נקבע כי הפסד הון מועבר יותר בקיזוז אך ורק אם הוגש דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד, קרי אם לאדם שלא מגיש דוח דרך קבע נוצר רווח הון או שבח בשנה מסוימת ולזכותו קיים הפסד הון מועבר משנים קודמות (שלגביהן לא הוגשו דוחות למ"ה), בכדי שיוכל לקבל את ההפסד בקיזוז עליו להגיש (אפילו באיחור) דו"ח לשנה שבה נצמח ההפסד.
  6. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
 
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי