מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

התיישנות שנת מס

(15-03-18)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית משה כהן, עורך דין

שאלתך:

באם נישום שכיר הגיש דו”ח בגין שנת 2012 ודו”ח שודר במהלך שנת 2013 והוא מעוניין לפרוס מענק חייב ומס בגינו שנרשם בושמה לשנת 2012 קדימה האם שמורה לו הזכות לבקש לפתוח שומה? 
 
אם כן, בהתבסס על איזה סעיף בפקודה ראשי הנישום להגיש את הבקשה לתיקון ומה הוא פרק זמן בו הזכות שמורה לו על פי הפקודה?
 


תשובתנו:

 1. המועדים לעניין התיישנות וכד' נקבעים תמיד על פי מועד הגשת הדוח בפועל, גם אם הדוח הוגש באיחור של שנים.
   
 2. ע"פ סעיף 145 לפקודת מס הכנסה שומה עצמית, תתיישן תוך שלוש שנים - ארבע שנים באישור המנהל.
   
 3. סעיף 147 לפקודה מהווה מקור הסמכות של מנהל רשות המסים להורות על פתיחת שומות סגורות סמכות אשר המנהל רשאי (ולעתים חייב) - להפעיל, בין אם לבקשת אחד מפקידי השומה, ובין אם לבקשת הנישום.
   
 4. סעיף 147 קובע כדלקמן: "המנהל רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום, תוך התקופה המסתיימת כתום שנה לאחר התקופות שנקבעו בסעיפים 145 (א) או 152 (ג), לפי המאוחר, או תוך שש שנים מיום שנעשתה לנישום שומה לפי סעיף 145 (ב), לפי הענין, לדרוש את הפרוטוקול של כל הליך לפי פקודה זו שנקט פקיד שומה, ומשקיבל את הפרוטוקול רשאי הוא לערוך כל חקירה שתיראה לו, או להביא לעריכת חקירה כאמור, ורשאי הוא, בכפוף להוראות פקודה זו, ליתן בענין כל צו שייראה לו".
   
 5. כמו כן, במסגרת חוזר מס הכנסה 4/2000 נאמר כי "הסמכות הנתונה לנציב לפי סעיף 147 לפקודה נועדה להעניק לו אמצעי להתערב בהחלטות ובשומות שנערכו ע"י פקיד השומה, לפי שיקול דעתו. סמכות זו, בין אם מופעלת ביוזמת הנישום ובין אם ביוזמת פקיד השומה, נועדה להביא לגביית מס אמת בדרך של תיקון ההליכים שנעשו בשלבים הקודמים של הטיפול בתיק".
   
 6. במקרה בו מתבקשת פתיחה לפי סעיף 147 של שומות שנערכו בהסכם, על הנציב להשתכנע כי קיימת הצדקה מיוחדת לפתיחת השומות, תוך הבאה בחשבון של צפיית הנישום לסיום ההליכים השומתיים כלפיו עם חתימתו על הסכם השומה.
   
 7. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי