מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

קבלת טובת הנאה ממי שאינו מעביד

(24-04-18)
נכתב ע”י אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

שאלתך:

לוועד עובדים, שלא מאוגד כעמותה או בכל דרך התאגדות חוקית אחרת, יש רכב בליסינג ליו"ר הארגון וסגנו.
יו"ר הארגון מקבל תלוש משכורת מהארגון שבו עובד ואין כל יחסי עובד-מעביד עם הוועד.

השאלה:
האם יו"ר הארגון וסגנו צריכים לזקוף הכנסה?
אם כן כיצד, שהרי לא מקבלים תלוש שכר מהוועד?
 
דעתי האישית: מכיוון שאין כל יחסי עובד מעביד, אזי סעיף 2(2) לפקודה אינו חל כאן - איני רואה כל מקור אחר שיכול לחייב את יו"ר הארגון על "הטבה" זו.
 

תשובתנו:

 1. סעיף 2 לפקודה מפרט שמונה מקורות חיוב אשר לפיהם מסווגים הכנסות. כדי שיקום חיוב במס על הכנסה פירותית לפי פקודת מס הכנסה, התמורה המתקבלת צריכה לעמוד בהגדרת הכנסה וצריך שיהיה לה מקור.
   
 2. סעיף 2 לפקודה הוא מקור חיוב כללי למקורות הכנסה שלא צוינו בסעיף 2(10) במפורש ולפיו: "השתכרות או ריווח מכל מקור אחר שאינו כלול בפסקאות (1) עד, (9) אך לא מוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר."
   
 3. סעיף (10) 2 לפקודה הוא סעיף סל, או כמו שנהוג לכנותו “סעיף העוללות”, ומטרתו להבטיח חיוב במס של הכנסות שאינן כלולות במקורות החיוב האחרים, אבל ברור שהן נחשבות להכנסות ושיש להן מקור, ובמידה מסוימת הוא מתייחס גם למקורות הכנסה לא שגרתיים או כאלה שהמחוקק לא חשב עליהם מראש.
   
 4. לעניות דעתנו המקצועית קבלת טובת הנאה בדמות רכב צמוד באופן המתואר בשאלתך תהא חייבת במס מכוח הסעיף האמור.
   
 5. לעניין אופן זקיפת ההכנסה, ככלל משרדנו אינו מייעץ בעניינים טכניים כגון אלו.
   
 6. אין לראות באמור לעיל בגדר ייעוץ משפטי מחייב.
   
 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי