מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

גילוי מרצון

קיימים ישראלים רבים, בארץ ובחו"ל אשר ברשותם הון שחור - הון זה בא לידי ביטוי, הן בנכסים הן במניות ואגרות חוב והן בכסף מזומן אשר מוחזק בחשבונות בנק בארץ ובחו"ל.

למעשה קיימים אין ספור דרכים אשר באמצעותם מחזיקים אותם ישראלים ב-"הונם השחור". גם מקורו של ההון השחור יכול לצמוח בדרכים רבות, החל מפעילות עסקית לא מדווחת וכלה מירושות, מתנות וממקורות רבים נוספים. ואולם, אין זה משנה מהו מקורו של ההון השחור או כיצד הוא בא לידי ביטוי, שכן אי דיווח עליו מהווה עבירה פלילית חמורה, אותה נכון וראוי לנטרל. 


החל משנת 2003 עברה שיטת המס בישראל משיטת מס הממסה על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס הממסה על בסיס אישי/פרסונאלי (להלן: שיטת המס הפרסונאלית). על פי שיטת המס הפרסונאלית יחיד או תאגיד אשר נחשבים כתושבי ישראל לצרכי מס, יחויבו בתשלום מיסים בישראל, ללא קשר להיות הכנסותיהם ממקורות מחוץ לישראל. דהיינו – כל עוד יחיד או תאגיד נחשבים כתושבי ישראל – עליהם לשלם מס בישראל גם אם הכנסותיהם נצמחו בחו"ל.
 
ישנם ישראלים רבים אשר בבעלותם כספים ורכוש המוחזקים מחוץ לישראל (להלן: נכסי חוץ). נכסי חוץ אלה אינם מדווחים לרשויות המס בישראל ואינם משולם מס בגינם. אי הדיווח ואי תשלום המס בגין נכסים אלה, הופך את המחזיקים באותם נכסי חוץ לעברייני מסהסיבות לאי הדיווח על נכסי החוץ הן שונות - יש ומדובר בישראלים שהחזיקו נכסי חוץ טרם מעברה של שיטת המיסוי בישראל, לשיטת מיסוי פרסונאלית, ומשכך לא היו מודעים על חובתם לדווח על אותם נכסי חוץ, ויש אשר בחרו במודע להעלים מרשויות המס את נכסי החוץ שלהם ולהשתמט מתשלום מס בגינם.הליך גילוי מרצון, להכשרת ההון השחור

בכדי לאפשר לאותם ישראלים לחשוף את נכסי החוץ, "להכשירם" ולהלבין את כספם באופן חוקי, פרסמה לאחרונה רשות המיסים כי נוהל הגילוי מרצון חוזר. נוהל זה בא במטרה לעודד ישראלים, הן יחידים והן תאגידים, אשר בבעלותם הון שחור ושעברו עבירות על פי חוקי המיסים השונים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת על ההון השחור אשר ברשותם ובבעלותם.
 
נוהל זה אשר במסגרתו מטופלות עבירות השמטת הכנסות ו/או נכסים ו/או ניהול ספרים כוזבים ו/או התחמקות ממס מעסקים ועוד, מאפשר לישראלים אשר בבעלותם הון שחור לא מדווח – לדווח על הונם ובכך להימנע מסנקציה פלילית! יתרה מכך, לשם עידוד הנוהל, מתחייבת ומבטיחה רשות המיסים, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד אלה שיבחרו לדווח באמצעות  הליך הגילוי מרצון.

יש לך שאלה בעניין נוהל גילוי מרצון?

אנחנו באתר "מסקלופדיה" ריכזנו עבורכם, כאן במאגר מיוחד, שפע מידע מקצועי, עדכונים, טיפים וכל מה שחדש וחשוב לדעת בעניין נוהל והליך גילוי מרצון,  מידע אשר נכתב ע"י צוות המומחים של משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי ושות' המתמחה מזה שנים רבות בביצוע הליך גילוי מרצון ללקוחות רבים בדיסקרטיות והצלחה רבה. תוכלו גם להפנות שאלות וסוגיות שונות בעניין נוהל גילוי מרצון ולקבל מענה אישי מטעם מומחי המשרד.

מס מיסוי
נמצאו 11 תוצאות
המדריך למסלול "המקוצר" בהליך גילוי מרצון (20-12-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד ; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); דור שיוביץ משפטן
החל מינואר 2018 יחודש נוהל גילוי מרצון ובכך תוענק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.
גילוי מרצון אנונימי 2018 לבעלי נדלן בחו"ל (18-12-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
לאחרונה ממש, רשות המסים פתחה במבצע גילוי מרצון אנונימי 2018, אשר באמצעותו ניתן להכשיר את נכסי הנדל"ן הלא מדווחים אשר נמצאים מעבר לים ולנטרל את החשיפה הפלילית של הבעלים הישראלים באופן אנונימי ודיסקרטי.
גילוי מרצון אנונימי 2018 לבעלי עסקים בחו"ל (18-12-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
בעלי עסקים מבינים כיום כי פעולות גלובליות הנוגעות בשבירת החיסיון הבנקאי והפיכת הבנקים לשקופים, חושפת אותם היום, יותר מבעבר, מפני רשויות המס בישראל וכי עד מהרה, היה ופעולה מצדם לא תינקט, עלולים הם להתמודד עם בעיה פלילית כאן בישראל.
גילוי מרצון אנונימי 2018 ליבואנים ומשווקים (18-12-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
יבואנים ומשווקים רבים פעילים במדינתו, אלה פועלים לטובת ייבוא ו/או שיווק של תוצרת כזו או אחרת המיובאת לישראל ממגוון רחב של מדינות. חלק מאותם יבואנים ו/או משווקים נהגו לקבל מהספק בחו"ל ו/או מגורמים אחרים עמלות "שחורות" אשר הוזרמו על ידי הספק לחשבון בנק שלהם בחו"ל.
גילוי מרצון אנונימי 2018 לישראלים העובדים באפריקה (17-12-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
נוהל גילוי מרצון 2018 מאפשר לאזרחי מדינת ישראל, המבצעים ו/או ביצעו בעברם עבירות מס שעניינן באי דיווח ו/או אי תשלום מס ו/או בתשלום מס בחסר, אולי בפעם האחרונה, לנטרל את חשיפתם הפלילית וזאת בדרך של גילוי מרצון באופן אנונימי ובדיסקרטיות מלאה.
גילוי מרצון אנונימי 2018 (17-12-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
הליך הגילוי מרצון האנונימי משנה את מאזן הכוחות בתחום מקצה לקצה שהרי כל עוד שמו של האזרח המבקש למחוק את מחדלי העבר לא מונח על השולחן השומתי, רשאי הוא להיעלם מרשת המס, כך שהיתרון המובנה של רשות המס המורגלת לנהל דיונים שומתיים גלויים, הלכה למעשה, לא קיים.
להמשך קריאה על גילוי מרצון אנונימי 2018
שובו של נוהל גילוי מרצון (06-11-17) נכתב ע"י אורית פפר, עו"ד
כשנה לאחר סיום ההליך הקודם (שהסתיים בתאריך 31/12/16) צפויה רשות המסים, החל מינואר 2018, לחדש את נוהל הגילוי מרצון ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.
רשות המיסים הודיעה על חידוש נוהל גילוי מרצון - ספטמבר 2017 (15-05-17) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
בסוף שנת 2016 פקעה לה הוראת השעה בדבר - נוהל הגילוי מרצון, גלוי ו/או אנונימי. הוראת שעה זו אפשרה לישראלים, אנשי עסקים ו/או פרטים, לחשוף באופן אנונימי ו/או שמי את הונם הלא מדווח בפני רשויות המס ולגלות את שמם בפני הרשות רק ובכפוף לגיבושו של הסכם שומה, המגדיר את חבות המס הנדרשת לטובת הסדרת המחדל נשוא הגילוי.
האם ניתן עדיין לנקוט בהליך של גילוי מרצון? (11-01-17) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
רשות המסים לא מצאה לנכון להאריך לאחרונה את נוהל הגילוי מרצון והוראת השעה מעבר ליום 31.12.16 - על הנסיבות, ההשלכות, תמונת המצב ודעתנו המקצועית בנושא.
גילוי מרצון אנונימי - עכשיו גם ליהלומנים, עד לסוף השנה! (29-12-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, עו"ד
לפני מספר ימים, לאחר שנים של דיונים ומחלוקות, הוחלט ברשות המסים כי לראשונה יעברו היהלומנים להתנהלות חשבונאית רגילה, דבר אשר יאפשר להם להגיש בקשות לגילוי מרצון אנונימיות. על אף שהמועד הרשמי האחרון להגשת הבקשות הוא 31.12.1.6, היינו עד לסוף החודש, ניתנה ליהלומנים ארכה מיוחדת, לפיה יורשו יהלומנים להגיש את בקשותיהם עד לסוף פברואר 2017, ובתנאי שיודיעו לרשות המסים על כוונתם להגיש בקשה לגילוי מרצון עד לסוף החודש.
12
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי