מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

הקשר בין חוב אבוד למשרד חקירות

(31-03-14)
נכתב ע”י שמשון גולדנברג, משרד חקירות "שמשון ג. שירותי חקירות"

על מנת להבין מהם חובות אבודים יש להכיר את פקודת המיסים
וכיצד הנושא קשור לתחום החקירות? מייד נעמוד על כך.

חוב אבוד

חוב שלא נמצא סיכוי ממשי לגבותו, בין שבמלואו ובין שבחלקו, (בסעיפים 17(4) ו-33 לפקודת מס הכנסה משתמשים בניסוח "חוב רע") כשחוב מסופק הופך לחוב אבוד החוב האבוד מוכר לנושה כהוצאה לצרכי מס והוא נהנה באופן חלקי, כך שחל עליו תשלום מס אמת על רווח אמיתי בפועל, ואינו נדרש לשלם מס על הרווח המדומה.

במהלך השנים האחרונות אנו עדים חדשות לבקרים, לקריסה של עסקים, סגירתם, פשיטות רגל, "עוקצים", מוסר תשלומים ירוד, קשיי פירעון, הגבלות בבנקים וכדומה הם אלו שמביאים לקריסה של עסקים ובתגובות שרשרת גם קבלני משנה, ספקים, יצרנים ועוד. במקרים כגון אלו מוצא עצמו בעל העסק שהגיש חשבונית מס לעסקים הנ"ל, בבעיה. מצד אחד הוא נדרש בתשלום מס עסקאות על פי חשבוניות שהנפיק כחוק. מצד שני, לא די שלא יקבל את הסכום הנקוב הרי שגם את סכומי המע"מ הכלולים בחשבונית אין לו סיכוי ממשי לגבות. 

מע"מ

לאחר שעודכנו והותקנו תקנות בנושא, נקבעו בהן בין היתר, קריטריונים לקביעה האם החוב הוא חוב אבוד. דהינו, לא די שיכריז בעל העסק כי "לא ניתן לגבות את סכום החשבונית" אלה יש להוכיח כי נעשתה עסקה בפועל, יצאה חשבונית והסכום לא שולם. יש צורך להוכיח כי ננקטו צעדים משפטיים כנגד החייב, וכי הליכי הוצאה לפועל לצרכי גביית החוב לא נשאו פרי. במקרים של הליכי פשיטת רגל, יש להמציא את אישור המפרק הממונה. 

מס קניה

בפסק דין מנחה, ב"ש 1550/04, להלן: "פס"ד תדמור" עשה בית המשפט המחוזי כברת דרך נוספת וקבע כי ההלכה ע"פ "פס"ד אלקה" בעניין מע"מ, תהא נכונה גם לעניין החזרי מס הקניה. בפסק דין זה נקבע כי יצרן טובין זכאי להחזר מס הקניה ששילם בגין טובין שמכר, זאת כאשר תמורת המכירה לא שולמה לו והחוב הפך "לחוב אבוד". 

מס הכנסה

חובות יוכרו כהוצאות מוכרות לצורכי מס ההכנסה בשנה בה הפכו ל "חובות רעים". הם יוכרו עד לסכום שניתן להוכיח כי לא ניתן לגבותו. כלומר, יתכן שחוב רע יוכר בפריסה על פני כמה שנות מס וזאת בהתאם למצבו הכלכלי של החייב ובהתאם למצב ההליכים המשפטיים כנגד החייב.

קביעת אומדן אינה יכולה להתבסס על קביעות שרירותיות ויש צורך שהאומדן ייעשה על בסיס ראיות, מידע, ונתונים מוכחים. לצורך הרמת נטל ההוכחה בדבר היותם של החובות חובות אבודים, יש לצרף אישור מעו"ד אודות ההליכים שננקטו לגביית החובות ובכלל זה פעולות הוצאה לפועל, כינוס נכסים , צווי פירוק ו/או פשיטת רגל של החייב, וכדומה. 

כיצד קשור הנושא לענף החקירות?

על מנת לפנות לכל אותן רשויות מס, משרדים ממשלתיים, ובכדי שיכירו בחוב כחוב אבוד יש להציג מידע, נתונים, וראיות. עו"ד ו/או רואה החשבון אינם יכולים ואינם מורשים, ע"פ החוק, לבצע חקירות בעצמם. הפנייה למשרד חקירות שעוסק בתחום החקירות הכלכליות ובעל אישור לבצע מעקבים על ידי חוקר פרטי מוסמך יכולה להיות הפתרון היעיל והמהיר ביותר לקבלת דו"ח חקירה עליו ניתן להתבסס ואף להגישו כמסמך מפורט לצעדים שננקטו לצורך גילוי נכסים וכספים ופעולות שנעשו לשם גביית החוב. כמי שעוסקים בתחום שנים רבות, מצאנו בלא מעט מקרים, ממצאים מפתיעים שאפשרו לפעול באופן מיידי ולהיפרע מהחוב, מכולו או מקצתו.

דוא"ל: info@shimigold.com 
במקור המאמר פורסם באתר www.shimigold.com

 חזרה לקטגוריה  הדפס מאמר  שלח לחבר
שתף
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי