מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מס מיסוי
נמצאו 1283 תוצאות
תיקון משמעותי בחוק ניירות ערך – מרחיב את היכולת לגייס ממשקיעים ללא פרסום תשקיף (16-03-16) נכתב ע"י רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן
ב- 5 בינואר , 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך – 1968 (להלן: "החוק") וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו – 2016 (להלן: "הצו"), לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף (להל: "התיקון") ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.
10 ?????? ??? ???????? (01-01-16) נכתב ע"י ???? ???????
להמשך קריאה על 10 ?????? ??? ????????
??????? ????????? ? ??????? . ???????? ??????????? ?????. (16-03-16) נכתב ע"י ???? ???????
השלכות המס בהקמת חברות ברומניה על ידי ישראלים (09-03-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
רומניה אשר מונה כ-22 מיליון תושבים, הצטרפה לאיחוד האירופי בתחילת שנת 2007. המיקום של רומניה, המספר הלא קטן של תושביה והצטרפותה לאיחוד האירופי על כל היתרונות שיש במהלך שכזה מבחינת רומניה, הובילו עסקים ישראלים רבים להקים חברות מקומיות ברומניה ובאמצעותן לבצע בה פעילות עסקית במגוון רב של תחומים.
הדין החל על נכסיו של אדם שחדל להיות תושב ישראל (16-02-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד
ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה" או "רפורמת המס").
דחיית תביעת חברה לביטול הסכם MBO בו התקשרה עם חברה אחרת בטענה להטעיה ולמצג שווא (27-01-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, הדר ויצנר, משפטנית
ביום 19.7.2015 נדחתה תביעת חברה אמריקאית לקבלת סעד הצהרתי, לפיו הסכם לעסקת MBO שכרתה עם חברה אחרת, ישראלית, בטל, מאחר ונכרת עקב הטעייה ומצג שווא. הנתבעים הינם מנכ"ל החברה הישראלית, שהיה גם אחד ממייסדיה, וסמנכ"ל הכספים של החברה.
כללי הזהב לנוהג ברכב (13-01-16) נכתב ע"י ענבל נעים, עו"ד
לא אחת אנו מוצאים עצמנו מעורבים בתאונת דרכים, שנגרמת באשמתנו או שלא. לא משנה מה יהיו נסיבות התאונה- חשיבות עליונה בעת התאונה ובהנחה שלא נפגענו בצורה שלא מאפשרת זאת, לתעד את מקום האירוע ואת פרטי המעורבים בו להמשך הטיפול.
להמשך קריאה על כללי הזהב לנוהג ברכב
חוות דעת משפטית בעניין אי תושבותו של אדם בישראל בתקופה מוגדרת, מנטרלת חשיפה פלילית (13-01-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד
פקודת מס הכנסה מטילה על תושבי מדינת ישראל חובות שונות הן לעניין הדיווח על הכנסותיהם לרשויות המס בארץ והן לעניין תשלום המסים המתחייבים לפי נתוניהם. אי העמידה בחובות האמורות, עלולה להשית על הנישום סנקציות לא רק במישור האזרחי אלא גם במישור הפלילי.
הצעת חוק להגדרת עבירות מס כעבירות הלבנת הון (13-01-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, הדר ויצנר, משפטנית
ביום 4.1.16 נדונה בוועדת החוקה הצעת חוק אשר קבלתה עלולה לשנות באופן דרמטי את פני הענישה והאכיפה בעבירות מס. על פי הצעת החוק, עבירות המס יוגדרו כ"עבירות מקור" על פי חוק הלבנת הון, דהיינו כל רכוש שמקורו בעבירות מס יוגדר כ"רכוש אסור" אשר כמעט כל פעולה בו, תיחשב ל"הלבנת הון" – עבירה פלילית עצמאית חמורה ביותר.
דמי ניהול ששולמו מחברה חדשה שהוקמה לחברה שהעניקה לה שירותי ניהול, לא יתווספו להכנסתו החייבת של בעל החברה שהעניקה את שירותי הניהול (27-05-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
בהתאם לסעיף 86(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), היה פקיד השומה סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני היא מלאכותית או בדויה, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות, רשאי הוא להתעלם מן העסקה, והאדם הנוגע בדבר יהא נישום לפי זה.
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי