מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מיסים - מאמרים

אף אחד מאיתנו לא אוהב לשלם מסים. כולנו מתלוננים על גובה המסים שאנחנו צריכים לשלם למדינה, עם זה באופן ישיר דרך מס הכנסה ועם זה באופן עקיף, למשל דרך מע"מץ אף אחד לא אוהב לשלם למדינה, זה ברור. אך לכולנו גם ברור, שבלי תשלום מסים אי אפשר לקיים מדינה וחברה.

בשביל להבין את חשיבות המסים בחיינו, ועד כמה הם משפיעים עליהם ועל איכותם, נסביר בתחילה את מעגל תשלום המסים ומה קורה איתם ברגע שהכסף יוצא מהכיס שלנו והולך למדינה. זה יעזור לנו להבין למה המסים חשובים כל כך לנו כפרטים, חברה ומדינה.

אגב שלא יהיה ספק, בכל מדינה בעולם משלמים מסים, גם במדינה הקפיטליסטית ביותר, ארה"ב, שם מרבית אזרחיה מאמינים שהמדינה לא צריכה להתערב בכלכלה ואסור לה להיכנס לכיס של האזרחים. גם שם משלמים מיסים ולא מעט.

כיצד פועל מעגל המסים בחיים

בשלב הראשון, כל מדינה מחליטה כיצד לגבות מס הכנסה. בישראל נגבה מס באופן פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר משלמים יותר (על פי מדרגות מס שונות). זה נחשב למס צודק והגון כלפי השכבות הנמוכות אשר מרוויחות מעט.

קיימים עוד שני דרכים לגבות מס הכנסה ומס בכלל, למשל מס ניטראלי, כלומר מס בו העשיר והעני משלמים אותו דבר. מס זה נהוג בישראל במסגרת מס ערך מוסף.  הדרך השני לגבות מס, היא באופן רגרסיבי, מס שכמעט ולא מונהג בעולם, והוא עובד נגבה בצורה הפוכה ממס פרוגרסיבי, כלומר ככל שמרוויחים יותר משלמים פחות. זהו מס לא הגון ולא צודק ולכן מדינות לא משתמות בו.

המדינה גובה את תשלומי מס הכנסה דרך משכורת ורווחים של הפרטים ומסים עקיפים (מע"מ) דרך רכישת מוצרים ושירותים. כסף זה הולך למשרד האוצר והוא קובע כיצד יתחלק בין משרדי הממשלה השונים.  אלה מנתבים אותו לתשלום משכורות לעובדי ציבור, רכישת ציוד, יישום תוכניות ועוד. מס הכנסה למעשה מאפשר התנהלות סדירה של המדינה, למען כלל הציבור.

זו הסיבה שגם מי שאיננו אוהב לשלם מס הכנסה, יודע עד כמה הוא חשוב, ומבין שבלעדיו, אף חברה לא יכולה להתקיים ואף מדינה לא יכולה לשרוד.

בכל זאת, כיצד משלמים פחות מסים בישראל

העובדה שאנחנו נדרשים לשלם מס הכנסה, לא אומרת שאנחנו לא יכולים ליהנות מהקלות שונות,  אשר יפחיתו מעלינו את עול התשלום. לשם כך עלינו להכיר את תחום המסים לעומק ובפרט את כל הנושא של זיכויי מס, תיאומים ותכנונים.  מאחר ומרביתנו לא מכירים ומתקשים בנושא, הרי שאנחנו יכולים לפנות ליועץ מס הכנסה, רואה חשבון או מנהל חשבונות, שמכירים את התחום וידעו לעבוד עם החומר שלנו, לעמוד מול הרשויות ולדאוג שנקבל את מה שמגיע לנו בשביל שנשלם פחות מס.

מס מיסוי
נמצאו 157 תוצאות
רשות המסים פרסמה תוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2002 שליטה וניהול של חברה בישראל (14-09-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
בעקבות פרסומם של פסקי הדין בעניין ניאגו, ינקו וייס, ו-שי צמרות (אורנית), פרסמה רשות המסים ביום 28.8.16 תוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2002 "שליטה וניהול של חברה בישראל" (להלן: "התוספת").
הכנסות בסך מיליוני שקלים ממשחק פוקר חויבו במס (13-07-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; נוי קרן, משפטנית
בערעור (ע"מ 19898-03-13) שנדון בביהמ"ש המחוזי בתל אביב, נפסק ביום 15.6.16 כי הכנסה ממשחק פוקר הינה הכנסה ממשלח יד ולפיכך יש למסותה בהתאם לשעורי המס השוליים אליהם כפוף המערער.
היבטי המס הכרוכים בחלוקת נכסי עיזבון (29-06-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר וויצנר, משפטנית
האם קבלת נכסים בירושה ו/או על פי צוואה מהוה אירוע מס אשר נושא בהשלכות מיסוי שונות? סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (חלק כללי), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מגדיר את המונח "מכירה" באופן רחב כדלקמן:
מיסוי נאמנויות (13-04-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית
נאמנות הינה הסדר משפטי היוצר זיקה בין הנאמן לנכס. זיקה זו מקנה לנאמן השפעה על גורל הנכס, אשר יכולה להתבטא באופנים שונים. לנאמנות מטרות שונות ומגוונות, ביניהן דאגה לאנשים מוגבלים, חולים ופסולי דין, הגנה על הנכסים מפני תביעות נושים, תכנון מס ועוד.
להמשך קריאה על מיסוי נאמנויות
הגדרתה של חברה כ-"אזרח ישראלי" לפי סעיף 1א(ב) לחוק מע"מ תיבחן לאור קיומם של ניהול ושליטה מהותיים ולא תאורטיים (16-03-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, לירן יזהר, משפטן
חיוב מס ערך מוסף בגין עסקאות אותן מבצעת חברה במקרקעין המצויים ב"אזור" מותנה בכך שהחברה תיחשב כ"אזרח ישראלי" כאמור בסעיף 1א(ב) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") כך למשל, ניתן לחייב במס ערך מוסף את עסקאותיה של חברה ב"אזור" אם יוכח כי הניהול והשליטה בה מופעלים מישראל.
מלטה כיעד אטרקטיבי לאנשי עסקים ישראלים הפעילים בזירה הבינלאומית (09-03-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, עמית משה כהן, עו"ד
בשנים האחרונות, בזכות שיטת מס נוחה ותחרותית במיוחד, מהווה רפובליקת מלטה יעד אידיאלי לניהול פעילות עסקית בינלאומית. מיקומה הגאוגרפי- דרומית לאיטליה, והיותה חברה מן המניין באיחוד האירופאי, ממצב אף יותר את מדינת האיים מאגן הים התיכון, כאטרקציה לאנשי עסקים הפועלים בזירה הבינלאומית, כשבכלל אלה אף אנשי עסקים ישראלים. ברשימה זו נפרט בקצרה על יתרונות המיסוי אותם מציעה מלטה.
"מחיר העסקה" המוצהר על ידי חברה המאפשרת למשתמשי יישומון לרכוש שירותים מאת ספקים שונים, תהה בשיעור העמלה אותה היא מנכה ולא בשיעור סך התמורה אשר שולמה לה (02-03-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, לירן יזהר
סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") קובע מספר חלופות להגדרתה של עסקה. חלופה מס' 1 להגדרת "עסקה" עניינה במכירת נכס או מתן שירות כדלקמן: "עסקה" – כל אחת מאלה:
פורסמו חובות דיווח בעניין שימוש בחוות דעת ועמדות המאפשרות יתרון מס (02-03-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דוד רוזנטל, משפטן
תיקון מס' 215 לפקודת מס הכנסה, נחקק לאחרונה במסגרת פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015. התיקון האמור מחיל חובת דיווח על שימוש בחוות דעת מן הסוג של: חוות דעת הניתנות כנגד שכר טרחה אשר תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת, חוות דעת מדף, וחוות דעת המבטאות עמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים.
חוק אזור סחר חופשי באילת - החבות במס עבור שירותי כח אדם (24-02-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, הדר ויצנר, משפטנית
העיר אילת מהווה את השער הדרומי של מדינת ישראל למדינות השכנות, ובכך יש בה חשיבות אסטרטגית מיוחדת. עם זאת, ריחוקה הגיאוגרפי ממרכז הארץ, ולמעשה מכל עיר אחרת, יוצר קושי תעסוקתי משמעותי. כדי להתמודד עם קושי זה, נחקק חוק אזור סחר חופשי באילת, אשר פורסם בשנת 1985.
מיסוי נותני שירות דת (24-02-16) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד
לאחר שנים של היעדר קביעת עמדה ברורה של רשות המיסים, פרסמה הרשות לאחרונה חוזר מקצועי בו הבהירה באופן חד משמעי כי נותני שירותי דת לא יוכלו ליהנות מפטור גורף ממס, אלא רק בעבור שירותים אשר ניתנו במסגרת מוסד ציבורי.
להמשך קריאה על מיסוי נותני שירות דת
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | קידום אתרים אורגני