מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מיסים - מאמרים

אף אחד מאיתנו לא אוהב לשלם מסים. כולנו מתלוננים על גובה המסים שאנחנו צריכים לשלם למדינה, עם זה באופן ישיר דרך מס הכנסה ועם זה באופן עקיף, למשל דרך מע"מץ אף אחד לא אוהב לשלם למדינה, זה ברור. אך לכולנו גם ברור, שבלי תשלום מסים אי אפשר לקיים מדינה וחברה.

בשביל להבין את חשיבות המסים בחיינו, ועד כמה הם משפיעים עליהם ועל איכותם, נסביר בתחילה את מעגל תשלום המסים ומה קורה איתם ברגע שהכסף יוצא מהכיס שלנו והולך למדינה. זה יעזור לנו להבין למה המסים חשובים כל כך לנו כפרטים, חברה ומדינה.

אגב שלא יהיה ספק, בכל מדינה בעולם משלמים מסים, גם במדינה הקפיטליסטית ביותר, ארה"ב, שם מרבית אזרחיה מאמינים שהמדינה לא צריכה להתערב בכלכלה ואסור לה להיכנס לכיס של האזרחים. גם שם משלמים מיסים ולא מעט.

כיצד פועל מעגל המסים בחיים

בשלב הראשון, כל מדינה מחליטה כיצד לגבות מס הכנסה. בישראל נגבה מס באופן פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר משלמים יותר (על פי מדרגות מס שונות). זה נחשב למס צודק והגון כלפי השכבות הנמוכות אשר מרוויחות מעט.

קיימים עוד שני דרכים לגבות מס הכנסה ומס בכלל, למשל מס ניטראלי, כלומר מס בו העשיר והעני משלמים אותו דבר. מס זה נהוג בישראל במסגרת מס ערך מוסף.  הדרך השני לגבות מס, היא באופן רגרסיבי, מס שכמעט ולא מונהג בעולם, והוא עובד נגבה בצורה הפוכה ממס פרוגרסיבי, כלומר ככל שמרוויחים יותר משלמים פחות. זהו מס לא הגון ולא צודק ולכן מדינות לא משתמות בו.

המדינה גובה את תשלומי מס הכנסה דרך משכורת ורווחים של הפרטים ומסים עקיפים (מע"מ) דרך רכישת מוצרים ושירותים. כסף זה הולך למשרד האוצר והוא קובע כיצד יתחלק בין משרדי הממשלה השונים.  אלה מנתבים אותו לתשלום משכורות לעובדי ציבור, רכישת ציוד, יישום תוכניות ועוד. מס הכנסה למעשה מאפשר התנהלות סדירה של המדינה, למען כלל הציבור.

זו הסיבה שגם מי שאיננו אוהב לשלם מס הכנסה, יודע עד כמה הוא חשוב, ומבין שבלעדיו, אף חברה לא יכולה להתקיים ואף מדינה לא יכולה לשרוד.

בכל זאת, כיצד משלמים פחות מסים בישראל

העובדה שאנחנו נדרשים לשלם מס הכנסה, לא אומרת שאנחנו לא יכולים ליהנות מהקלות שונות,  אשר יפחיתו מעלינו את עול התשלום. לשם כך עלינו להכיר את תחום המסים לעומק ובפרט את כל הנושא של זיכויי מס, תיאומים ותכנונים.  מאחר ומרביתנו לא מכירים ומתקשים בנושא, הרי שאנחנו יכולים לפנות ליועץ מס הכנסה, רואה חשבון או מנהל חשבונות, שמכירים את התחום וידעו לעבוד עם החומר שלנו, לעמוד מול הרשויות ולדאוג שנקבל את מה שמגיע לנו בשביל שנשלם פחות מס.

מס מיסוי
נמצאו 157 תוצאות
אופציות בלתי סחירות שהוקצו ללא נאמן במסגרת יחסי עובד מעביד ימוסו במועד מימושן ויחולו עליהן שיעורי המס השוליים (16-09-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
תגמול עובדים על ידי מעבידיהם באמצעות הענקת אופציות למניות לאותם עובדים הפך לעניין יותר ויותר שכיח בשנים האחרונות. נציין, כי סוגיה זו כרוכה גם בהיבטי מס אליהם נדרשו בתי המשפט במהלך השנים לאור מחלוקות שנתגלעו בין נישומים לרשות המסים ביחס למועד ואופן מיסוי אותן אופציות.
נדחתה תביעת רו"ח לקבלת שכר טרחה נוסף ותגמולים החורגים מהמוסכם (16-09-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית
בפסק דין שניתן בתאריך 03.09.2015 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט פרגו) בת"א 30744-03-11 את תביעתו של רואה חשבון לעניין תשלום נוסף מצד הנתבע, איש עסקים, עבור שירותיו. הנתבע יוצג ע"י משרד עו"ד דורון-טיקוצקי-צדרבוים ושות'.
ניתן לקזז הפסד מועבר כנגד רווחים שנוצרו מעסקה בעלת אופי מסחרי ועסקאות אקראי בכלל (02-09-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מוטל מס על הכנסתו החייבת של נישום (להבדיל מהכנסתו), אשר מוגדרת כהכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.
תנו חנינת מס - על חנינת מס לזמן מוגבל (26-08-15) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד
ישראל צריכה ללכת בעקבותיהן של יוון ואיטליה ולהעניק חנינת מס לזמן מוגבל, במטרה להחזיר ארצה עשרות מיליארדי שקלים ולהכניס מיליארדים חיוניים לקופתה.
קבלת ערעור חברה שהפעילה פאב על שומות לפי מיטב השפיטה שהוצאו לה על ידי מנהל מע"מ (26-08-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), משמש עיגון לקביעת שומת מע"מ לפי מיטב השפיטה, כאשר סעיף קטן (א) שלו קובע כדלקמן: "הגיש חייב במס דו"ח תקופתי ולדעת המנהל הדו"ח איננו מלא או איננו נכון או שאיננו נתמך במסמכים או בפנקסי חשבונות כפי שנקבע, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס (להלן - שומה)".
ביהמ"ש המחוזי דחה עמדת פקיד השומה בדבר מיסוי אופציות שהתקבלו במסגרת כהונתו של דירקטור כהכנסה מעבודה או משלח יד (19-08-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דוד רוזנטל, משפטן
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי עלתה השאלה האם הכנסותיו של דירקטור הנובעות ממימוש אופציות, אותן קיבל במסגרת כהונתו בתפקיד, ימוסו כרווח הון או שמא ימוסו כהכנסה פירותית?
היבטי מס ערך מוסף בהענקת שירותי תיירות מרפא (19-08-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
תחום פעילות שהתפתח במידה משמעותית בארץ בשנים האחרונות הנו תחום הענקת שירותי תיירות מרפא לתושבי חוץ. מהם היבטי המס הרלוונטיים בשירותים אלו וכיצד זה עובד בדיוק?
בית המשפט העליון קיבל ערעור בעניין סיווגו מחדש של מלכ"ר ציבורי (29-07-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דוד רוזנטל, משפטן
סעיף 58 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ לשנות את סיווגו של נישום או סיווגם של חלק מפעילויותיו העסקיות של נישום. לעניין שינוי סיווג של מלכ"ר לעוסק יוזכר כי מלכ"ר איננו חייב במע"מ בהתאם לסעיף 2 לחוק מס ערך מוסף ומכאן חשיבות הסיווג בנושא זה.
בית המשפט העליון קבע: "יש לראות רווחי אקוויטי כאילו נתחייבו במס" (08-07-15) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); יעל בינדמן, משפטנית
ביום 22.6.15 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 7566/13 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' אורן ז'ורבין, שעניינו מחלוקת שנתגלעה בין המערער - פקיד השומה למפעלים גדולים לבין המשיב, בעל מניות בחברת "דחף", אשר נסובה סביב השאלה האם יש לכלול את רווחי האקוויטי של חברת דחף
רשות המיסים: מעתה נתחיל לאכוף גביית מע"מ ומס הכנסה גם מרבנים הנותנים שירותי דת (02-07-15) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דוד רוזנטל, משפטן
עד לאחרונה, סוגיית מיסוי נותני שירותי דת היתה מעורפלת לאור היעדר חקיקה חד משמעית בדין הישראלי ולאור היעדר עמדה ברורה מצד רשויות המס בסוגיה. למעשה, נוצר מצב בו ככלל לא נגבה כל מס בגין הכנסותיהם של נותני שירותי דת בתמורה לשירותים שהוענקו על ידם.
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | קידום אתרים אורגני