מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מיסים - מאמרים

אף אחד מאיתנו לא אוהב לשלם מסים. כולנו מתלוננים על גובה המסים שאנחנו צריכים לשלם למדינה, עם זה באופן ישיר דרך מס הכנסה ועם זה באופן עקיף, למשל דרך מע"מץ אף אחד לא אוהב לשלם למדינה, זה ברור. אך לכולנו גם ברור, שבלי תשלום מסים אי אפשר לקיים מדינה וחברה.

בשביל להבין את חשיבות המסים בחיינו, ועד כמה הם משפיעים עליהם ועל איכותם, נסביר בתחילה את מעגל תשלום המסים ומה קורה איתם ברגע שהכסף יוצא מהכיס שלנו והולך למדינה. זה יעזור לנו להבין למה המסים חשובים כל כך לנו כפרטים, חברה ומדינה.

אגב שלא יהיה ספק, בכל מדינה בעולם משלמים מסים, גם במדינה הקפיטליסטית ביותר, ארה"ב, שם מרבית אזרחיה מאמינים שהמדינה לא צריכה להתערב בכלכלה ואסור לה להיכנס לכיס של האזרחים. גם שם משלמים מיסים ולא מעט.

כיצד פועל מעגל המסים בחיים

בשלב הראשון, כל מדינה מחליטה כיצד לגבות מס הכנסה. בישראל נגבה מס באופן פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר משלמים יותר (על פי מדרגות מס שונות). זה נחשב למס צודק והגון כלפי השכבות הנמוכות אשר מרוויחות מעט.

קיימים עוד שני דרכים לגבות מס הכנסה ומס בכלל, למשל מס ניטראלי, כלומר מס בו העשיר והעני משלמים אותו דבר. מס זה נהוג בישראל במסגרת מס ערך מוסף.  הדרך השני לגבות מס, היא באופן רגרסיבי, מס שכמעט ולא מונהג בעולם, והוא עובד נגבה בצורה הפוכה ממס פרוגרסיבי, כלומר ככל שמרוויחים יותר משלמים פחות. זהו מס לא הגון ולא צודק ולכן מדינות לא משתמות בו.

המדינה גובה את תשלומי מס הכנסה דרך משכורת ורווחים של הפרטים ומסים עקיפים (מע"מ) דרך רכישת מוצרים ושירותים. כסף זה הולך למשרד האוצר והוא קובע כיצד יתחלק בין משרדי הממשלה השונים.  אלה מנתבים אותו לתשלום משכורות לעובדי ציבור, רכישת ציוד, יישום תוכניות ועוד. מס הכנסה למעשה מאפשר התנהלות סדירה של המדינה, למען כלל הציבור.

זו הסיבה שגם מי שאיננו אוהב לשלם מס הכנסה, יודע עד כמה הוא חשוב, ומבין שבלעדיו, אף חברה לא יכולה להתקיים ואף מדינה לא יכולה לשרוד.

בכל זאת, כיצד משלמים פחות מסים בישראל

העובדה שאנחנו נדרשים לשלם מס הכנסה, לא אומרת שאנחנו לא יכולים ליהנות מהקלות שונות,  אשר יפחיתו מעלינו את עול התשלום. לשם כך עלינו להכיר את תחום המסים לעומק ובפרט את כל הנושא של זיכויי מס, תיאומים ותכנונים.  מאחר ומרביתנו לא מכירים ומתקשים בנושא, הרי שאנחנו יכולים לפנות ליועץ מס הכנסה, רואה חשבון או מנהל חשבונות, שמכירים את התחום וידעו לעבוד עם החומר שלנו, לעמוד מול הרשויות ולדאוג שנקבל את מה שמגיע לנו בשביל שנשלם פחות מס.

מס מיסוי
נמצאו 163 תוצאות
חובת הדיווח בגין נאמנויות על פי הדין הקיים (31-12-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); יוסי קרטה, משפטן
מוסד הנאמנות הינו הסדר משפטי בו אדם הקרוי "יוצר", מקנה נכס לאדם הקרוי "נאמן", על מנת שאותו נאמן יביא למקסימום את הרווח מהנכס, ויעביר את הרווחמוסד הנאמנות הינו הסדר משפטי בו אדם הקרוי "יוצר", מקנה נכס לאדם הקרוי "נאמן", על מנת שאותו נאמן יביא למקסימום את הרווח מהנכס, ויעביר את הרווחים לטובת אדם שלישי, הקרוי "נהנה". נושא הנאמנות מוסדר בפקודת מס ההכנסה (להלן-הפקודה) בפרק רביעי 2 (החל מסעיף 75ג לפקודה). מנגנון הנאמנות כפי שהוסדר בפקודה בתיקון 147, מטרתו להבטיח מניעת התחמקות ממס ,וכן להבטיח כי על ההכנסה משירותים שנתן תושב ישראל, יחויב שיעור המס החל על הכנסה כאמור בישראל.ים לטובת אדם שלישי, הקרוי "נהנה".
"מסלול ירוק" חדש שיצרה רשות המסים מאפשר דחיית תשלום מס על מימוש אופציות עד למכירתן בפועל של המניות לצד ג' (24-12-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
במטרה לאפשר לנישום ודאות מיסויית, מוענקת לו במסגרת פקודת מס הכנסה היכולת לפנות אל רשות המסים בבקשה למתן החלטת מס מקדמית (פרה-רולינג) בכל הנוגע לחבות המס שלו, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע (או יבצע ככל שלא מדובר במע"מ או מיסוי מקרקעין) או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.
תשר למלצרים: האם יש לסווג כתקבול למלצר או לבעל העסק? (17-12-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); יוסי קרטה, משפטן
לביהמ"ש המחוזי בלוד הוגש ערעור (עמ (מרכז) 11572-07-10) על ידי חברת נייט קופי בע"מ (להלן: "המערערת"), שהינה חברה המנהלת בית קפה, על החלטת פקיד השומה פ"ת (להלן: "המשיב") לפסול את ספרי המערערת לשנת המס 2009. בביקורת שנערכה אצל המערערת נמצא מחוץ לקופה הרושמת סכום בסך 320 ₪, ששולם לטענת המערערת כ"טיפים למלצרים" ע"י לקוחות בית הקפה.
אי התרת ניכוי הוצאות הקמה של חברה עקב היותן הוצאה הונית ולא פירותית (10-12-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); שירלי רחמני, משפטנית
ככלל, הקמת חברה כרוכה בהשקעה כספית לא מבוטלת, זאת עוד בטרם צמחו לחברה רווחים. סוגיה זו מעוררת תהיות ומחשבות לעניין חבות העוסק במס, בין היתר, בקשר עם שאלת אפשרות ניכוי הוצאות שהוצאו לצורך הקמת העסק. לא אחת נדרשו בתי המשפט בישראל לסוגיה זו, כאשר לאחרונה הגיעה הנושא לפתחו של כב' השופט מגן אלטוביה מביהמ"ש המחוזי בתל אביב.
זכות ערעור של נישום על החלטת פקיד שומה (12-11-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); יוסי קרטה, משפטן
לאחרונה התקבלה החלטה בביהמ"ש המחוזי בנצרת אשר מבהירה בצורה חד משמעית, מהי זכות הערעור של נישום, על החלטות של פקיד השומה. הדיון נערך במסגרת בקשה שהגיש פקיד שומה לסילוק ערעור על הסף של נישום. החלטתו של כבוד השופט עאטף עיילבוני הינה חשובה ביותר, שכן היא מבהירה את זכויותיהם של נישומים אל מול פקיד השומה, והחלטותיו.
הזדמנות למשך שנה אחת בלבד - הליך אנונימי להכשרת הון שחור! (12-11-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
כידוע, לא אחת קורה כי נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים מבצעים עבירות שונות על חוקי המסים במהלך פעילותם, בין אם במודע ובין אם בהיסח הדעת. אלא מאי, החשש מסנקציות אזרחיות ואף פליליות מונע מאותם נישומים לתקן את דיווחיהם ולדווח לרשות המסים נתוני אמת.
הפסד/רווח בהשקעה בניירות ערך בשל שינויים בשערי מטבע החוץ ביחס לשקל אינם ברי מיסוי (30-10-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); דוד רוזנטל, משפטן
לא מעט אזרחים מוצאים עצמם משקיעים במסחר בשוק ההון ובבורסות ברחבי העולם במטבע חוץ. נוכח שינויי שערי מטבע החוץ ביחס לשקל קורה שנובע למשקיעים רווח או הפסד אך ורק כתוצאה משינויים אלו של שערי המטבע. לאחרונה נקרא בית המשפט לסוגיה מה דינם של אותם רווחים או הפסדים הנובעים משינויי מטבע אלו, האם ניתן למסות על הרווח או להכיר בהפסד הנובע מכך.
לא דיווחת על הכנסותיך? קיבלת דרישה להצהרה? הפתרון - גילוי מרצון (22-10-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); פיטר צ'יקונוב, משפטן
סעיף 131(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), מטיל על יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים, חובת דיווח על הכנסותיו לרשות המיסים. עם תיקון הפקדה והחלת שיטת המס הפרסונלית מתחילת שנת 2003, נקבעה הגדרה חדשה למונח "תושבות" ואיתה הורחבה חובת הדיווח על הכנסותיהם של תושבי ישראל ואף אלו שאינם תושביה שהפיקו הכנסה בישראל.
מע"מ בשיעור אפס (17-09-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") מטיל מס ערך מוסף (להלן: "מע"מ") על עסקה בישראל ועל יבוא טובין, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. חוקי המס משמשים לא אחת בתור כלי בידי המדינה לצורך השגת מטרה מסוימת. בהתאם לכך, הקלות והטבות מס למיניהן (להלן: "תמריצי מס") עשויות לעודד פעילות כלכלית שזוכה לאותן הקלות ו/או הטבות מס.
להמשך קריאה על מע"מ בשיעור אפס
"הלבנת" הון שחור בהסכם ונטרול חשיפה פלילית לכלל אנשי העסקים בישראל המבקשים להסתיר את זהותם - לשנה אחת בלבד (11-09-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
לאחר ניסיון מוצלח במיוחד שנצבר בתקופת הוראת השעה משנת 2011, יוצאת כעת רשות המסים בהוראת שעה חדשה, המאפשרת הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, וזאת לתקופה של שנה מיום פרסומה.
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | חוקר פרטי