מיסים | אודות מסקלופדיה | דיני מסים | מיסוי בינלאומי | מיסוי מקרקעין | תכנון מס | מס-טיפ לשאלות | הרשמה למבזק המס | תקנון אתר | צור קשר
חיפוש מידע לפי א' - ב'

מיסים - מאמרים

אף אחד מאיתנו לא אוהב לשלם מסים. כולנו מתלוננים על גובה המסים שאנחנו צריכים לשלם למדינה, עם זה באופן ישיר דרך מס הכנסה ועם זה באופן עקיף, למשל דרך מע"מץ אף אחד לא אוהב לשלם למדינה, זה ברור. אך לכולנו גם ברור, שבלי תשלום מסים אי אפשר לקיים מדינה וחברה.

בשביל להבין את חשיבות המסים בחיינו, ועד כמה הם משפיעים עליהם ועל איכותם, נסביר בתחילה את מעגל תשלום המסים ומה קורה איתם ברגע שהכסף יוצא מהכיס שלנו והולך למדינה. זה יעזור לנו להבין למה המסים חשובים כל כך לנו כפרטים, חברה ומדינה.

אגב שלא יהיה ספק, בכל מדינה בעולם משלמים מסים, גם במדינה הקפיטליסטית ביותר, ארה"ב, שם מרבית אזרחיה מאמינים שהמדינה לא צריכה להתערב בכלכלה ואסור לה להיכנס לכיס של האזרחים. גם שם משלמים מיסים ולא מעט.

כיצד פועל מעגל המסים בחיים

בשלב הראשון, כל מדינה מחליטה כיצד לגבות מס הכנסה. בישראל נגבה מס באופן פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר משלמים יותר (על פי מדרגות מס שונות). זה נחשב למס צודק והגון כלפי השכבות הנמוכות אשר מרוויחות מעט.

קיימים עוד שני דרכים לגבות מס הכנסה ומס בכלל, למשל מס ניטראלי, כלומר מס בו העשיר והעני משלמים אותו דבר. מס זה נהוג בישראל במסגרת מס ערך מוסף.  הדרך השני לגבות מס, היא באופן רגרסיבי, מס שכמעט ולא מונהג בעולם, והוא עובד נגבה בצורה הפוכה ממס פרוגרסיבי, כלומר ככל שמרוויחים יותר משלמים פחות. זהו מס לא הגון ולא צודק ולכן מדינות לא משתמות בו.

המדינה גובה את תשלומי מס הכנסה דרך משכורת ורווחים של הפרטים ומסים עקיפים (מע"מ) דרך רכישת מוצרים ושירותים. כסף זה הולך למשרד האוצר והוא קובע כיצד יתחלק בין משרדי הממשלה השונים.  אלה מנתבים אותו לתשלום משכורות לעובדי ציבור, רכישת ציוד, יישום תוכניות ועוד. מס הכנסה למעשה מאפשר התנהלות סדירה של המדינה, למען כלל הציבור.

זו הסיבה שגם מי שאיננו אוהב לשלם מס הכנסה, יודע עד כמה הוא חשוב, ומבין שבלעדיו, אף חברה לא יכולה להתקיים ואף מדינה לא יכולה לשרוד.

בכל זאת, כיצד משלמים פחות מסים בישראל

העובדה שאנחנו נדרשים לשלם מס הכנסה, לא אומרת שאנחנו לא יכולים ליהנות מהקלות שונות,  אשר יפחיתו מעלינו את עול התשלום. לשם כך עלינו להכיר את תחום המסים לעומק ובפרט את כל הנושא של זיכויי מס, תיאומים ותכנונים.  מאחר ומרביתנו לא מכירים ומתקשים בנושא, הרי שאנחנו יכולים לפנות ליועץ מס הכנסה, רואה חשבון או מנהל חשבונות, שמכירים את התחום וידעו לעבוד עם החומר שלנו, לעמוד מול הרשויות ולדאוג שנקבל את מה שמגיע לנו בשביל שנשלם פחות מס.

נמצאו 139 תוצאות
אין זכות להקלה ממס לפי סעיף 163 לפקודה מקום בו הכנסת החברה הזרה אינה מדיבידנד שקיבלה מחברה ישראלית (16-07-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
סעיף 163 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), מעניק הקלה ממס בגין דיבידנד שמקורו בהכנסתה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי (למעט מס חברות).
נתבקשת להצהיר על מקורות הכנסה לרשות המיסים - מה עליך לעשות? (09-07-14) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; עמית משה כהן, עו"ד
בשבועות האחרונים עדים אנו לנישומים רבים הנדרשים ע"י רשות המיסים למלא הצהרה בדבר מקורות הכנסתם בארץ ובחו"ל. במסגרת טופס ייעודי נדרש הנישום לציין במפורש ובאופן מפורט את מכלול נכסיו מכל מקום בעולם, לרבות מניות, נדל"ן, כלי רכב וחשבונות בנק. מצב דברים זה מעמיד בפני שוקת שבורה ציבור לא מבוטל של נישומים המחזיקים, כדרך קבע, בנכסי נדל"ן, מניות, חשבונות בנק בחוץ לארץ וכיו"ב, אשר מעולם לא דווחו כדין לרשות המסים בישראל.
חיוב כפול של נישומים בדמי ביטוח לאומי (02-07-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד
כידוע, ביום 1.2.14 פסק בית המשפט העליון בעניין מלכיאלי (ע"א 8114/09) כי מקום שבו מתקיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג, לא ניתן לאפשר להם חישוב נפרד של המס על הכנסותיהם וכי רק מקום שבו מקורה של התלות נובע מאחת משלושת חזקות התלות הקבועות בסעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ניתן לאפשר לבני הזוג לסתור את חזקת התלות.
שכחת לכלול נכס או התחייבות בהצהרת הון? כיצד עליך לפעול? (26-06-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית משה כהן, עו"ד
מן המפורסמות הוא כי עריכת דו"ח הצהרת הון היא לא פעולה שמומלץ להקל בה ראש. מטבעה, נועדה הצהרת ההון לשקף את מצבו הכלכלי של התא המשפחתי נכון ליום מסוים, דבר שיאפשר בעתיד, לאחר שהתא המשפחתי יידרש להכין הצהרת הון נוספת, את בדיקת ההכנסות שדווחו למס הכנסה בתקופה שבין שתי הצהרת ההון.
מעמד "נסיבות אישיות" בעבירות מס (11-06-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- יוסי קרתה, משפטן
בין שיקוליו הרבים של בית המשפט הגוזר את דינו של נאשם, ישנם שני שיקולים אשר עומדים משני צידי המתרס. מחד- האינטרס הציבורי להעניש את העבריין, ומאידך- נסיבותיו האישיות של הנאשם. כאשר מדובר בעבירות מס חמורות, מגמת בית המשפט היא, כי משקל האינטרס הציבורי גובר על נסיבותיו האישיות של הנאשם.
בין עסקה מלאכותית ותכנון מס (15-05-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- לירון פנחס, משפטן
בפסק הדין שניתן ביום 27 באפריל, 2014, בעניין 4060/12 יהודה שנהב נ' פקיד שומה תל אביב נדרש בית המשפט העליון לסוגיה של הכרה במחילת חוב של בעל מניות יחיד בחברה כעסקה מלאכותית.
כלי רכב שנמכרים ע"י חברת ליסינג והשכרת כלי רכב, ייחשבו כמלאי עסקי ולא כנכס הוני (07-05-14) נכתב ע"י אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- רימון זינאתי, עו"ד
הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מאפשרות לנישום, בתנאים מסוימים, לדחות את רווח ההון שנצמח ממכירת נכס בר-פחת אשר תחתיו נרכש נכס. הסעיף מוסיף וקובע, כי אותו חלק מרווח ההון הנדחה יופחת מהמחיר המקורי של הנכס המחליף, הן לעניין תביעת הפחת והן בעתיד לעניין חישוב רווח ההון ממכירתו.
חישוב הרווחים הראויים לחלוקה (06-03-14) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), יוצר במכירת מניות שלושה משטרי מס שונים החלים על אותו חלק מרווח ההון המוגדר כרווחים ראויים לחלוקה. רווחים ראויים לחלוקה שנצברו לפני 1.1.1996 אינם נהנים מכל הטבת מס ויחול עליהם מס רווחי הון בחישוב לינארי כאמור בסעיף 91 לפקודה, על רווחים ראויים לחלוקה שנצברו מיום 1.1.1996 ועד 31.12.2002 יחול שיעור המס המופחת של 10% בהתאם לסעיף 94ב(א)(2) לפקודה, ורווחים ראויים לחלוקה שנצברו החל מיום 1.1.2003, יחויבו במס בשיעור המס החל על חלוקת דיבידנד כאמור בסעיף 125ב' או 126(ב) לפקודה.
הקלה בעונש ההשעייה של רואה חשבון שהורשע בפלילים (06-03-14) נכתב ע"י
המועצה קיבלה עוה"ד שרון פישמן, שותפה במשרד עורכי הדין דורון טיקוצקי צדרבוים, אשר טענה בשמו של רואה החשבון, ובמקום למצות עמו את הדין, השעתה את רואה החשבון שבו דובר, לתקופה בת שנתיים.
תשלום מס על הכנסות יחיד מדמי שכירות (22-01-14) נכתב ע"י ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד
ביחס למיסוי הכנסה שהייתה ליחיד מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, קיימים 3 מסלולים שונים כדלקמן:
12345678910...
מפת האתר | עורכי דין | דיני מיסים | חוקרים פרטיים | קישורים מומלצים | חברה לבניית אתרים | קידום אתרים אורגני